aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Numeri 13,1-2
1JHWH sprak tot Mozes:
2Jij moet mannen uitzenden om het land Kanaän,
dat ik aan de kinderen van Israël geef, te verkennen.
Telkens één man namens de stam van zijn vaderen
iedere van hen een aanvoerder.

Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 3e na Trinitatis
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:57:13
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 254 leden, waarvan 2 online; Bezoekers: vandaag: 637; Colofon