aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Numeri 12,1-16
1Toen spraken Mirjam en ook Aäron Mozes aan op de Nubische vrouw die hij genomen had;
hij had zich namelijk een Nubische vrouw genomen.
2Zij zeiden:
Richt JHWH alleen het woord tot Mozes, richt hij niet ook het woord tot ons?
en JHWH hoorde het.
3De man Mozes nu was zeer bescheiden, meer dan alle mensen op de aardbodem.
4JHWH nu zei plotseling tot Mozes, Aäron en Mirjam:
Gaan jullie gedrieën naar buiten naar de tent der getuigenissen
en zij gingen met z´n drieën naar buiten.
5JHWH daalde neer in een wolkkolom
en hij stelde zich op bij de ingang van de tent.
Hij riep Aäron en Mirjam en zij traden met z´n tweeën naar voren.
6Hij zei:
Horen jullie toch mijn woorden:
Als er een profeet van JHWH bij jullie is
dan doe ik mijzelf aan hem kennen in een gezicht
in een droom spreek ik tot hem!
7Niet zo mijn knecht Mozes.
In heel mijn huis is hij betrouwbaar.
8Van mond tot mond spreek ik met hem
openlijk en niet in raadsels.
De gestalte van JHWH aanschouwt hij!
Waarom dan ontzagen jullie je niet
om mijn knecht Mozes aan te spreken?
9JHWH ontstak in toorn tegen hen en ging heen.
10Toen de wolk was geweken van de tent,
zie, Mirjam was vol uitslag, als sneeuw.
en toen Aäron zich omdraaide naar Mirjam,
zie, [zij was] vol uitslag.
11En Aäron zei tot Mozes:
Alsjeblieft heer,
leg deze zonde toch niet op ons!
Wij hebben dwaas gehandeld
wij hebben gezondigd.
12Laat zij niet worden als een dode,
waarvan het vlees half verteerd is bij het uitgaan
van de schoot van haar moeder!
13Mozes riep tot JHWH:
God, genees haar toch!
14Toen zei JHWH tot Mozes:
Stel, haar vader spuwde haar in het gelaat,
zou ze dan niet zeven dagen te schande zijn?
Laat zij zeven dagen buiten de legerplaats gesloten worden,
daarna moet ze er bij komen.
15Zo werd Mirjam zeven dagen buiten de legerplaats gesloten.
Het volk brak niet op tot Mirjam erbij gekomen was.
16En daarna brak het volk op van Chatserot en zij legerden zich in de woestijn Paran.

Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 2e na Trinitatis
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Deze site heeft 254 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 528; Colofon