aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Jes. 2,1-5 De bedevaart van de verenigde naties naar de Sion
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Hosea 6,1-6 Op de derde dag
1Ga mee, laten we terugkeren naar JHWH
want hij heeft ons verscheurd en zal ons helen
hij slaat  en zal ons verbinden.
2Hij zal ons na een tweetal dagen laten herleven
op de derde dag zal hij ons laten opstaan
en wij zullen leven voor zijn aangezicht.
3Wij willen leren kennen
ernaar jagen JHWH te kennen!
Als de ochtendschemering, zozeer staat zijn verschijnen1 vast.
Dan komt hij over ons als een [regen]bui
als de lenteregen zo doordrenkt2 hij het land.

4Wat zal ik met je doen, Efraïm?
Wat zal ik met je doen, Juda?
Jullie solidariteit is als een morgenwolk
als dauw die in de vroegte vergaat.
5Daarom heb ik er door middel van de profeten op ingehakt
ik heb hen (het volk) omgebracht door de spreuken3 van mijn mond.
Mijn recht4 flitst als licht tevoorschijn.
6Ja, in solidariteit heb ik behagen
– niet in slachtoffer;
in Godskennis meer dan in brandoffers.
Noten
1 zoals de zon opgaat.
2 emendatie volgens de LXX. Zie krit. app
3 via de profeten gesproken.
4 emendatie volgens LXX.

Afdrukken | vertaling door kad | bij Goede Vrijdag
Laatste wijziging 15 Feb 2007 10:14:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Hos. 6,1-6 , Hos. 6,1-6 , Hos. 6,1-6 , Hos. 6,1-6 Op de derde dag, Hos. 6,1-6 , Hos. 6,1-6 , Hos. 6,1-6
Commentaar: Hos. 6,1-6 Drie dagen
Deze site heeft 252 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 585; Colofon