aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Judica | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Trinitatis, 29 mei 2016
Numeri 9,15-23
Vertaling
15Op de dag dat de tabernakel was opgericht bedekte de wolk
de tabernakel tot tent van de getuigenissen
en op de avond was boven de tabernakel iets dat eruit zag1 als een vuur tot de morgen.
16Zo was het voortdurend: de wolk bedekte het en s ´nachts wat eruit zag als een vuur.
17En steeds, zodra de wolk optrok boven de tent, braken Israëlieten op,
en op de plek waar de wolk zich zette daar sloegen de Israëlieten hun kamp op.
18Op bevel van JHWH braken de Israëlieten op en
op bevel van JHWH sloegen ze hun kamp op
alle dagen dat de wolk op de tabernakel rustte bleven ze in het kamp.
19Als de wolk vele dagen bleef op de tabernakel
hielden de Israëlieten de wacht blij JHWH en braken niet op.
20En als de wolk enige dagen bleef op de tabernakel
dan bleven zij in het kamp op bevel van JHWH
en op bevel van JHWH braken zij op.
21En als de wolk bleef van de avond tot de morgen,
en de wolk trok in de morgen op dan braken zij op;
overdag of s 'nachts, als de wolk opbrak dan trokken zij op.
22Bij het langer blijven van de wolk op de tabernakel, twee dagen
of een maand of vele dagen,
dan bleven de Israëlieten in het kamp en  braken zij niet op,
maar als deze optrok braken zij op.
23Op bevel van JHWH maakten zij kamp en op bevel van JHWH braken zij op;
de wacht van JHWH hielden zij op bevel van JHWH door toedoen van Mozes.
Noten
1ke-mar´èh vertaal ik letterlijk: het is niet een vuur, dus kun je niet vertalen: was een vuur, het is als een vuur.
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij 1e na Trinitatis
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:20:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

1e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Num. 9,15-23 [OT-alt]
1Kon. 8,22-23 [OT]
1Kon. 8,37-43 [OT]
Gal. 1,1-10 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 505; Colofon