aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e van de Advent | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Joh. 1,1-14 Gods principe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Joël 2,21-27
21Vrees niet, jij akkerland!
Verheug je en wees blij,
want JHWH heeft grote dingen gedaan.
22Vrees niet, jullie dieren van het veld!
Want de weiden van de woestijn worden groen,
het geboomte zal vrucht1 dragen,
de wijnstok en vijgenboom zullen hun kracht geven.
23En jullie, kinderen van Sion, verheug je en wees blij in JHWH, jullie God
want hij zal jullie geven de regen op de rechte tijd
en hij zal voor jullie de regenstromen laten neerdalen,
de vroege en de late buien van in het begin.
24En de dorsvloeren zullen vol koren zijn
de persen van most en olie overlopen.
25Zo ik zal ik voor jullie de jaren goedmaken
waarin de sprinkhaan,
de vreetkever, het ongedierte, de rups (alles) opvrat:
mijn grote leger, dat ik onder jullie gezonden had.
26En jullie zullen volop en tot verzadiging eten
en loven de naam van JHWH, jullie God,
die bij jullie wonderbaarlijke dingen heeft gedaan.
Mijn volk zal niet meer te schande worden, tot in eeuwigheid.
27En jullie zullen weten, dat ik in het midden van Israël ben
en dat ik JHWH jullie God ben
en niemand anders.
Mijn volk zal niet meer te schande worden, tot in eeuwigheid.
Noten
1Verdient de voorkeur boven `zijn vrucht´.

Afdrukken | vertaling door pvmidden | bij 6e van Pasen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joël 2,21-27 , Joël 2,21-32
Deze site heeft 255 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 249; Colofon