aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
, 30 november 1999
Lucas 13,1-9
Inleiding
In het lange hoofdstuk 12 laat Lucas Jezus veel spreken: tot zijn leerlingen (vs 1-12; 22-53), waarbij het gaat over “niet bang” en “niet bezorgd” zijn, over “waakzaam” zijn; hij spreekt ook tot het volk (vs 13-21;54-59) waarbij het gaat over rijkdom en dwaasheid en tenslotte over “denkt aan het oordeel”. Een levenshouding. Tegen deze achtergrond het volgende.
Vertaling
Lucas 13,1-9

1Sommigen waren bij hem gekomen in hetzelfde tijdsgewricht1
met het bericht over de Galileeërs
wier bloed Pilatus had vermengd met [dat van] hun offerdieren.
2En ten antwoord zei hij hun:
denken jullie
dat deze Galileeërs grotere zondaars waren dan alle andere Galileeërs
dat ze dit alles hebben moeten lijden?
3Nee zeg ik jullie
maar als jullie niet anders gaan denken2
zullen jullie net zo omkomen.
4Of die achttien
waarop de toren bij [de] Siloam neerviel hen dodend,
denken jullie
dat zij schuldiger waren dan alle andere mensen
die in Jeruzalem wonen?
5Nee zeg ik jullie,
maar als jullie niet anders gaan denken,
zullen jullie net zo omkomen.3
6Deze gelijkenis sprak hij.
Iemand had een vijgenboom geplant staan in zijn wijngaard
en hij kwam vrucht erbij zoeken
maar/en vond niets.4
7Hij zei tegen de wijngaardenier:
Zie drie jaar al
dat ik vrucht kom zoeken bij deze vijgenboom
en niets vind,
Hak hem om,
waarom zou hij ook de grond uitputten?!
8Hij zei hem ten antwoord:
Heer, laat hem dit jaar nog5
dan zal ik eromheen spitten
en mest erbij werpen.
9zodat hij misschien het komend jaar vrucht zet,
zo niet, hak hem dan om.6

Noten
1deze vertaling uit de Naardense Bijbel; “op dat moment”zoals in de NBV is vertaald kan ook, maar is mogelijk niet sterk genoeg of te glad
2metanoiein wordt meestal met “bekeren”(ook in de Naardense Bijbel) vertaald; “tot inkeer komen”vertaalt de NBV
3Het is me niet duidelijk waarom in de NBV vers 3 en 5 niet op dezelfde wijze zijn vertaald?
4zowel hier als in vs 7d ‘interpreteert’ de NBV: “vond geen vijgen”en “tevergeefs”; niet onjuist, maar is het een vertaling?
5De NBV voegt “rust”toe; is dat nodig?
6“en dan kunt u hem alsnog omhakken”, lijkt me te glad en niet kort en krachtig genoeg.
Afdrukken | vertaling door Marianne Storm | bij
Laatste wijziging 15 Feb 2007 07:18:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie] , Luc. 13,1-9 [Evangelie] vruchten van omkeer gezocht...

-
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 14,1-21 [OT]
Est. 9,1-1 [OT-alt]
Luc. 13,1-9 [Evangelie]
Hand. 20,13-38 [Evangelie]
Luc. 15,1-10 [Evangelie]
Luc. 15,1-10 [Evangelie]
Luc. 19,41-48 [Evangelie]
Luc. 19,41-48 [Evangelie]
Luc. 2,21 [Evangelie]
Luc. 12,35-40 [Evangelie]
Luc. 12,35-40 [Evangelie]
Luc. 2,21-21 [Evangelie]
Ex. 10,1-27 [OT]
Mat. 21,1-11 [Evangelie]
Mat. 10,34-42 [Evangelie]
Mat. 10,34-42 [Evangelie]
Mat. 10,34-42 [Evangelie]
Ex. 8,12-28 [OT]
Ex. 9,1-29 [OT]
Ex. 14,15-31 [OT]
Zach. 9,9-13 [Commentaar]
Jes. 55,6-13 [OT]
1Petr. 2,1-10 [Epistel]
Ex. 4,18-26 [OT]
1Sam. 16,1-23 [OT-alt]
2sam. 15,1-12 [OT-alt]
Ex. 6,6-20 [OT]
Ex. 6,6-20 [OT]
Jer. 23,1-6 [OT]
Ex. 4,18-26 [OT]
Ex. 2,1-10 [OT]
Mat. 5,1-12 [Commentaar]
Ex. 5,1-23 []
Ex. 5,1-23 [OT]
Joh. 16,16-24 [Commentaar]
Jes. 43,18-25 [Commentaar]
Num. 11,24-29 [OT]
Mi. 5,1-14 [Commentaar]
Gal. 4,1-7 [Epistel]
Luc. 1,24-25 [Evangelie]
Zach. 8,1-6 [OT]
Zach. 8,18-23 [OT]
Ex. 3,1-14 [OT]
2Kon. 2,1-18 [OT-alt]
Zach. 10,3-12 []
Ex. 2,11-24 [OT]
Jes. 1 [OT]
Ex. 12,1-51 [OT]
Ex. 13,1-16 [OT]
Ex. 14 [OT]
Luc. 11,32-40 [Evangelie]
Luc. 17,11-19 [Evangelie]
Ex. 21,1-11 [OT]
Ex. 21,12-25 [OT]
Ex. 22,1-30 [OT]
Ex. 8,27-27 [OT]
Joh. 6,1-15 [Commentaar]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 691; Colofon