aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstnacht, 24 december 2015
Jesaja 9,1-3
Ontkenning van Jes.9:2
Inleiding
Jesaja 9: 1-3    De ontkenning ontkennen..?
Vertaling
In de voorbereiding op de kerstnachtviering keek ik nog weer eens naar de bekende tekst van Jesaja 9. Daarbij stuitte ik in de Hebreeuwse bijbel op het kleine woordje  `lo´ van vers 2, dat een ontkenning aangeeft.
Maar in het verband van de tekst lijkt dit zo onlogisch, dat bijna alle nieuwere vertalingen er voor kiezen om deze ontkenning simpelweg te negeren. De ontkenning wordt dus ontkend.
Andere vertalers (Oussoren) en commentatoren maken er een aangepaste tekst van:  door samentrekking van  haggoi (het volk) en lo, wordt dan gelezen: `haggilah´ (gejuich):  U hebt het gejuich vermeerderd.Maar zo´n samentrekking is niet zonder problemen: er vallen letters weg en andere letters moeten ingelezen worden...
Andere vertalers lezen dit woordje `lo´ in plaats van met een aleph (niet, neen), met een waw (voor hem) , wat dus aan de uitspraak niet veel verandert maar wel aan de betekenis.
De zin wordt dan als volgt: `U hebt het volk talrijk gemaakt, voor hem de vreugde groot gemaakt..´ (o.a. Chouraqui) `Voor hem´ slaat dan terug op `het volk´, maar dan is het pro-bleem dat er in de directe omgeving van deze tekst steeds een meervoud gebruikt wordt: zíj zien een groot licht, over hen straalt een licht, zij juichen…etc.  In vers 3 gaat de tekst weliswaar over op enkelvoud, maar het woordje `ki´ (want) geeft daar ook een nieuwe alinea aan.
Snijders kiest in zijn commentaar (POT)er voor  om het `lo´  te lezen als `lu´ en het dan te duiden als affirmatief partikel: zeker, waarachtig.. Maar die betekenis van `lu´ kan ik in het woordenboek niet terugvinden....Integendeel doorgaans geeft `lu´ in een vraagzin een irrealis aan, iets dat dus juist geen bevestiging kan krijgen.

Dus is mijn voorstel dit `lo´ toch als ontkenning te laten staan, maar dan met de betekenis van een versterkende zelfcorrectie. Ik zou dus willen vertalen: U hebt het volk talrijk gemaakt, neen, U hebt de vreugde groot gemaakt ! De aanwas van het volk krijgt dan een overtreffende trap in de vermeerdering (verdieping) van de vreugde...

Behalve dat andere varianten van de te lezen tekst problematisch blijven, is er wellicht ook in de woorden van Jesaja zelf een aanknopingspunt, om het ontkennende `lo´ te handhaven.


In de verkondiging van Jesaja is een groot, talrijk volk niet erg op z´n plaats. Deze profeet benadrukt immer bij herhaling dat God "een rest van Israël"  behouden zal. Zie bijv. Jes. 10:20-23. Zijn eigen zoon heeft hij de naam Sjear jashub gegeven: een rest keert terug
Dat sluit ook precies aan bij de herinnering aan Midjansdag, toen het geweldige leger van de Midjanieten (talrijk als sprinkhanen, Ri. 7:12) door de kleine bende van Gideon (ook de rest van een groot leger) op de vlucht gejaagd werd...! Omgekeerd evenredig aan de omvang van het volk, is echter de vreugde over de redding die de HEER geschonken heeft.

Als we de ontkenning van Jesaja serieus nemen, is de kleinheid van het kind gewaarborgd
en hoeft kerstnacht geen massa-evenement te zijn.

Hieronder mijn vertalingsvoorstel voor Jesaja 9:1-3:

1Het volk dat wandelt in duisternis,
zij zien een groot licht,
die wonen in een land van doodsschaduw,
over hen straalt een licht.
2U hebt het volk vermeerderd,
neen, de vreugde hebt U groot gemaakt.
Zij verheugen zich voor uw aangezicht,
als de vreugde bij de oogst,
als wanneer zij juichen
bij het verdelen van de buit.

3Want het juk dat hem drukt,
en de stok op zijn schouder,
de roede die hem drijft,
hebt gij verbroken,
als op Midjansdag.
Afdrukken | Exegeses door leenderonde | bij Kerstnacht
Laatste wijziging 9 Dec 2017 22:57:06
Reacties:
joepdubbink: Interessant voorstel, nog niet overtuigd [2017-10-06 08:50:35]
Beste Leen, aan de serie voorstellen voor deze crux voeg jij een eigen en originele variant toe. Intuïtief overtuigt die mij niet, maar om dat goed uit te zoeken zou je een grammaticale zoekactie moeten uitvoeren om te kijken of er parallellen voor dit gebruik van לא zijn. We weten dat לא 'nee' kan betekenen aan het begin van een directe rede, maar van het door jou voorgestelde gebruik als zelfcorrectie ken ik geen voorbeelden. Dat zegt echter lang niet alles, je zou dit moeten nagaan met een goed bijbelprogramma of bij SHEBANQ. Voorlopig houd ik me aan de klassieke emendaties die je ook noemt in je overzicht, ze doen voor elkaar niet veel onder maar die waarin לו wordt gelezen is het minst ingrijpend, en met o.a. Beuken zou ik die willen volgen.

Andere vertalingen: Jes. 9,1-6 [Commentaar] Kind ons geboren
Bijbelvertalingen: Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] Een kind is ons geboren, Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] Het volk dat in duisternis wandelt (vervolg), Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT]

Kerstnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 2,1-20 [Evangelie]
Jes. 8,23-23 [OT]
Jes. 9,1-6 [OT]
Jes. 9,1-3 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2157; Colofon