aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van Pasen, 3 april 2016
Openbaring 1,9-20
Als de zon in zijn kracht...
Vertaling
9Ik Johannes,
jullie broeder en deelgenoot in de verdrukking,
én in koningschap en volharding door Jezus,
bevond mij op het eiland, genaamd Patmos,
vanwege het woord van God
en het getuigenis van Jezus.
10Ik kwam in geest(vervoering) op de dag van de Heer
en ik hoorde achter me een grote stem,
als van een bazuin, zeggende:
11Schrijf wat je ziet in een boek
en zend het naar de zeven gemeenten,
in Efeze en in Smyrna, en in Pergamom,
en in Thyatira, en in Sardis
en in Filadelphia en in Laodicea.
12En ik keerde mij om,
om de stem te zien,
wie er met mij sprak.
En mij omkerende,
zag ik zeven gouden kandelaren
13en te midden van de kandelaren
iemand gelijk een mensenzoon,
bekleed tot op de voeten,
omgord met een gouden borstgordel,
14maar zijn hoofd en ook zijn haren
waren wit als witte wol, als sneeuw
en zijn ogen als een vuurvlam,
15en zijn voeten waren gelijk roodkoper,
als in een brandende oven,
en zijn stem was als de stem van een watervloed.
16In zijn rechterhand had hij zeven sterren
en van zijn mond ging
een tweesnijdend scherp zwaard uit.
Zijn aangezicht was als de zon,
die schijnt in zijn kracht.

17En  toen ik hem zag,
viel  ik als dood voor zijn voeten,
en hij legde zijn rechterhand op mij, zeggend:
Vrees niet, ik ben het,
de eerste en de laatste, en de levende !
18Ik ben dood geweest
en zie, levend ben ik
in de eeuwen der eeuwen.
En ik heb de sleutels van de dood en het dodenrijk.
19Schrijf dan wat je gezien hebt,
wat er is en wat staat te gebeuren, hierna.
20Het geheim van de zeven sterren,
die je hebt gezien op mijn rechterhand,
en de zeven gouden kandelaren,
deze zijn de zeven engelen van de zeven gemeenten
en de zeven kandelaren zijn de zeven gemeenten.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 2e van Pasen
Laatste wijziging 2 Oct 2017 09:17:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Op. 1,9-20 [Epistel]

2e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Op. 1,9-20 [Epistel]
Gen. 28,10-22 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 552; Colofon