aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Paasnacht, 26 maart 2016
Lucas 24,1-12
Vertaling
1Maar op de eerste dag van de week
gingen ze in de vroege morgen naar het graf
met de kruiden die ze klaargemaakt hadden.
2Ze zagen echter dat de steen voor het graf was weggerold,
3en toen ze naar binnen gingen,
vonden ze het lichaam van de Heer Jezus niet.
4Hierdoor raakten ze helemaal vertwijfeld.
En zie: twee mannen stonden in stralende kleding bij hen.
5Ze werden door schrik bevangen
en bogen met het aangezicht ter aarde.
De mannen zeiden tegen hen:
Waarom zoekt u de levende bij de doden?
6Hij is niet hier, maar hij is opgewekt.
Herinner u wat hij u gezegd heeft
toen hij nog in Galilea was:
7de Mensenzoon moet worden overgeleverd
in de handen van zondige mensen
en moet gekruisigd worden
en op de derde dag opstaan.
8En zij herinnerden zich zijn woorden.
9Ze keerden terug van het graf
en berichtten dat alles aan de elf en aan alle overigen.
10Dat waren Maria Magdalena, Johanna, Maria van Jakobus,
en de overigen die met hen waren.
Ze vertelden het de apostelen,
11maar hen schenen die woorden kletspraat toe
en ze geloofden hen niet.
12Petrus echter stond op,
rende naar het graf en bukt zich,
en ziet alleen de linnen doeken liggen.
Daarop ging hij terug,
vol verwondering over wat er gebeurd was.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Paasnacht
Laatste wijziging 5 Nov 2020 22:02:26
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 24,1-12 [Evangelie] , Luc. 24,1-11 [Evangelie] , Luc. 24,1-11 [Evangelie] Niet in het graf van voorbij!

Paasnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 24,1-12 [Evangelie]
Gen. 1,1-31 [OT]
Gen. 2,1-3 [OT]
Gen. 22,1-18 [OT]
Ex. 14,15 [OT]
Ex. 15,1-1 [OT]
Jes. 55,1-11 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 111; Colofon