aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Goede Vrijdag, 25 maart 2016
Lucas 22,38-47
Vertaling
38Zij zeiden: heer, zie hier: twee zwaarden!
Hij zei tegen hen: dat is genoeg.
39Hij kwam naar buiten en ging volgens gewoonte
naar de olijfberg.
De leerlingen volgden hem.
40Op de plaats aangekomen zei hij tegen hen:
bidt dat ge niet in beproeving komt!
41Zelf nam hij afstand van hen, ongeveer een steenworp.
Hij boog zijn knieën en bad.
42Hij zei: vader, als ge wilt, draag deze beker van mij weg;
Maar, niet mijn wil, maar de uwe moet geschieden.
43Hem verscheen een bode uit de hemel die hem versterkte.
44Hij werd bang en bad nog dringender.
Het geschiedt dat zijn zweet is als druppels bloed
die vallen op de aarde.
45Hij staat op van het gebed,
gaat naar zijn leerlingen
en vindt hen slapend,
vanwege het verdriet.
46Hij zegt tegen hen;
waarom slapen jullie?
sta op en bidt dat ge niet in verzoeking komt.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Goede Vrijdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 22,39-46 [Evangelie] op de plaats aangekomen...

Goede Vrijdag -
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 22,38-47 [Evangelie]
Ex. 12,21-28 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 620; Colofon