aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e Zondag van Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de 40 dagen, 6 maart 2016
Lucas 18,9-14
Vertaling
9Hij vertelde ook tegen sommigen
die van zichzelf vertrouwden dat zij rechtvaardig waren
en die de anderen geringschatten, deze gelijkenis:
10Twee mensen gingen op naar het heiligdom om te aanbidden.
De één Farizeeër, de ander tollenaar.
11De Farizeeër, stond en bad bij zichzelf deze dingen:
God, ik dank U dat ik niet ben zoals de andere mensen:
rovers, onrechtvaardigen, echtbrekers, of ook zoals deze tollenaar.
12Ik vast twee keer in de week,
ik geef tienden van alles wat ik verwerf.
13De tollenaar stond ver af,
hij durfde zijn ogen niet op te heffen naar de hemel,
maar sloeg op zijn borst en zei:
God wees mij zondaar genadig.
14Ik zeg u: deze daalde gerechtvaardigd af naar zijn huis,
maar die ander niet.
Want ieder die zichzelf verhoogt zal vernederd worden,
maar wie zichzelf vernedert zal verhoogd worden.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 4e van de 40 dagen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:55:43
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-17 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Luthers leesrooster] de gerechtvaardigde, Luc. 18,9-14 [Evangelie] , Luc. 18,9-14 [Evangelie]

4e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 18,9-14 [Evangelie]
2Kron. 36,14-23 [OT]

Deze site heeft 232 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 4; Colofon