aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de 40 dagen, 21 februari 2016
Lucas 6,27-35
Inleiding
De wet der liefde.
Vertaling
27Maar tot jullie, die horen1 , zeg ik:
hebt je vijanden lief;
doet wel aan wie jullie haten2 ,
28zegent wie jullie vervloeken;
bidt voor wie jullie bedreigen3 .
29Slaat iemand je op de kaak45 ;
houdt6 hem ook de andere voor,
pakt iemand je mantel af,
verhindert hem ook het hemd niet.
30Geeft aan elk die je vraagt,
en het van jou weg neemt,
vraagt het niet terug van hem.
31Zoals jullie willen dat de mensen jullie doen,
doet hen evenzo.
32En als jullie liefhebt, wie jullie liefhebben,
wat voor goede wil7 is dat bij jullie?
Want ook de zondaars hebben lief,
wie hen liefhebben.
33als jullie goeddoen wie jullie goeddoen
wat voor goede wil is dat bij jullie?
Ook de zondaren doen het.
34En als jullie geld uitlenen,
aan hen van wie jullie hopen te ontvangen,
wat voor goede wil is dat bij jullie?
Ook zondaars lenen geld aan zondaars,
opdat zij hetzelfde terug ontvangen8
35Nee9 , hebt jullie vijanden lief,
doet goed en leent geld uit
zonder hoop op iets terug;
dan zal uw loon groot zijn
en jullie zullen zijn: kinderen10 van de Allerhoogste,
omdat Hij goed11 is
over de ondankbaren
en de bozen.
Noten
1In het Grieks een participium pluralis, in de datief. Letterlijk vertaald zou het luiden: tot jullie, de horenden
2In deze spreuken staan de daden van de `tegenstandersВґ telkens in presens participium. Ik kies ervoor om niet met een voltooid deelwoord te vertalen
3Of belagen (Naardense Bijbel) / smaden/beledigen
4De letterlijke betekenis van het griekse 'siagГ…ВЌn'. Wang is een tweede mogelijke vertaling.
5Mattheüs 5:39 vertelt: “..de rechterwang…”. Ook een groot aantal handschriften bij Lucas heeft het Griekse woord voor rechter. Wieland Wilker wijst erop dat de handschriften bij Lucas zonder het “rechter”, de westerse familie van manuscripten, de waarschijnlijkste zijn.
6voorhouden/toekeren/aanreiken
7Het Griekse kan vertaald worden als genade, dank, goede wil, gunst.
8Apolambano is in de evangeliГ«n een woord bij Lucas,  5 maal, daarbuiten slechts eenmaal, in Marcus.
9Het Griekse `plÄ“n´ is een merkteken van contrast.
10Na het stukje over inclussief vertalen in “Met Andere Woorden”, en de keuze van de  NBV en de BGT, durf ik hier niet de letterlijke vertaling, het `vrouw-uitsluitende `zonenВґ op te nemen.
11xrēstos is goed, superieur met een special oogmerk of gebruik / moreel goed.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 2e van de 40 dagen
Laatste wijziging 8 Oct 2017 12:20:27
NB: Conversie van Windows-1251 naar UTF-8.
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 6,26-38 [Evangelie] Heb je vijanden lief

2e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 6,27-35 [Evangelie]
Ex. 34,27-35 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 430; Colofon