aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
Agenda
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Hab. 3,1-19 dan nog...
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
1Sam. 16,1-13 David tot koning gezalfd
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
1 Korintiërs 12,27-31 Het lichaam van Christus en de verdeling van gaven en taken
In soms merkwaardig lopende/hinkende zinnen (alsof er een deel is uit weggesneden, Paulinische humor?) wordt de verscheidenheid van de gemeente geschetst.
Elk lid heeft een specifieke plaats in de gemeente, daarin is niemand meer of minder, maar er is wel een prioriteit in de bedieningen en de gaven. De uitnemendste weg is echter niet afhankelijk van bijzondere gaven.
1 Kor. 12 27-31

27 Jullie nu: lichaam van Christus zijn jullie,
en leden, ieder apart.
28 Nu, hen die God in de gemeente heeft aangesteld zijn
ten eerste apostelen,
ten tweede profeten,
ten derde leraren,
daarna machtiging tot het verrichten van wonderen,
daarna gaven van genezing,
hulpbetoon, bestuurders,
verschillende talen.
29 Zijn soms allen apostelen? Allen profeten? Allen leraren?
Allen in staat wonderen te doen?
30 Hebben soms allen de gaven van genezing,
spreken allen in andere talen?
Zijn allen vertolkers?
31  Streeft naar de hoogste gaven,
en een nog voortreffelijker weg zal ik u wijzen.

Afdrukken | vertaling door Gerda | bij 4e na Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 10:54:36
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kor. 12,12-27 , 1Kor. 12,27-31 , 1Kor. 12,12-27 , 1Kor. 12,12-27
Deze site heeft 252 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 458; Colofon