aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Palmarum | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Derde zomerzondag, 6 juli 2003
Marcus 6,1-6
Inleiding
Vertaling door Dirk Monshouwer
Vertaling
1En hij ging uit vandaar
en hij kwam naar zijn vaderland
en zijn leerlingen volgden hem.
2Toen de sabbat geschiedde,
begon hij onderricht te geven in de synagoge,
en velen – horende –
raakten er buitengewoon vol van — zeggende:
Waar heeft hij deze dingen vandaan?
En wat is dit voor een wijsheid die aan deze gegeven is?
En welke vermogens geschieden door zijn handen?
3Is deze niet de timmerman,
de zoon van Maria en de broeder van Jakobus
en Joses en Juda en Simon?
En zijn zijn zusters niet hier bij ons?
En zij namen aanstoot aan hem.
4En Jezus zei tegen hen
dat geen profeet ongeëerd is
behalve in zijn vaderland,
in zijn familie en in zijn huis.
5En het was hem onmogelijk daar enig vermogen te doen,
behalve dat hij genas
door aan enkele kwijnenden de handen op te leggen.
6En hij verwonderde zich vanwege hun wantrouwen.
En hij ging de dorpen eromheen rond
en gaf onderricht.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Derde zomerzondag
Laatste wijziging 13 Feb 2021 23:13:12
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 6,6-13 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] ergernis of verwondering, Mar. 6,6-13 [Evangelie] alleen een staf, Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,6-13 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie] , Mar. 6,6-13 [Evangelie] , Mar. 6,1-6 [Evangelie]

Derde zomerzondag - groen

De evangelist Marcus Zurcher Bibel

Overige teksten:

Ez. 2,1-7 [OT]
Mar. 6,1-6 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 58; Colofon