aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstdag, 25 december 2015
Jesaja 52,7-10
Vertaling
7Hoe liefelijk zijn op de bergen
de voeten van de vreugdebode,
die laat horen: `Vrede!´
die de goede boodschap brengt,  
die laat horen: `Bevrijding!´
die tot Sion zegt:
`Jouw God is als koning aangetreden!´
8Hoor, je wachters verheffen [hun stem].
Hoor, ze jubelen het samen uit,
want ze krijgen oog in oog te zien
hoe JHWH terugkeert naar Sion.
9Barst uit in gejubel, juich tezamen,
jullie puinhopen van Jeruzalem,
want JHWH troost zijn volk,
hij [ver]lost Jeruzalem1 .
10JHWH ontbloot zijn heilige arm
voor de ogen van al de naties.
De einden der aarde
zien de bevrijdingsdaad van JHWH.
Noten
1vgl 54:5
Afdrukken | vertaling door kad | bij Kerstdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] JHWH troost zijn volk, Jes. 52,7-10 [OT] De vreugdebode, Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,1-15 [OT-alt] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,9-11 [OT] , Jes. 52,1-15 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT] , Jes. 52,7-10 [OT]

Kerstdag - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Heb. 1,1-14 [Epistel]
Jes. 52,7-10 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 146; Colofon