aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Kerstnacht, 24 december 2015
Jesaja 9,1-6
Vertaling
1Het volk van wie gaan in donker,
zij zien een groot licht.
Zij die verblijven in een land van doodsschaduw,
over hen gaat een licht gaat op.
2 U hebt het volk talrijk gemaakt,
zijn vreugde groot gemaakt,
zij verheugen zich voor uw aangezicht,
zoals men zich verheugt bij de oogst,
zoals men juicht, wanneer men de buit verdeelt.
3Want het juk van zijn last
en de stang op zijn schouder,
de knuppel van wie hem voortdrijft,
hebt u verbroken als op Midiansdag.
4Ja, elke schoen, die stampt met gedreun
en (elke) mantel, die in bloed gerold is,
in de brand ermee, een prooi van het vuur!
5Ja, een kind is ons geboren,
een zoon is ons gegeven
en de heerschappij zal op zijn schouder rusten
en men riep zijn naam:
planner van wonderbaarlijke daden,
heldhaftige God,
vader voor eeuwig,
prins van de vrede,
6om te vermeerderen de heerschappij
en om een vrede zonder einde
op de troon van David en diens koninkrijk;
om dat op te richten en te schragen
door recht en gerechtigheid
van nu af tot in eeuwigheid.
De ijver van Jhwh Zebaot zal dit bewerkstelligen!
Afdrukken | vertaling door pieterlugtigheid | bij Kerstnacht
Laatste wijziging 10 Nov 2015 11:49:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] Een kind is ons geboren, Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] Het volk dat in duisternis wandelt (vervolg), Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-6 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT] , Jes. 9,1-7 [OT]
Exegeses: Jes. 9,1-6 [Commentaar] Kind ons geboren, Jes. 9,1-3 [OT] Ontkenning van Jes.9:2

Kerstnacht - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 2,1-20 [Evangelie]
Jes. 8,23-23 [OT]
Jes. 9,1-6 [OT]
Jes. 9,1-3 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 942; Colofon