aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
3e van Advent, 13 december 2015
Lucas 1,39-56
Loflied van twee vrouwen
Vertaling
39In die dagen stond Maria op
en trok zij met spoed naar het gebergte
naar de stad van Juda.
40Zij kwam binnen in het huis van Zacharias
en begroette Elisabeth.
41Het geschiedde, toen Elisabeth de groet van Maria hoorde,
dat het kind opsprong in haar schoot
en Elisabeth raakte vervuld van heilige geest.
42Ze slaakte een luide kreet en zei:
Gezegend ben jij onder de vrouwen
en gezegend de vrucht van je schoot.
43Vanwaar valt mij dit toe
dat de moeder van mijn heer naar mij toekomt?
44Want zie!
Toen het geluid van je groet in mijn oren klonk
sprong het kind uit pure vreugde op in mijn schoot!
45Gelukkig zij die vertrouwd heeft dat vervuld zal worden
wat tot haar vanwege de heer is gesproken.

46Maria zei:
Groot maakt mijn ziel de heer
47en verheugd is mijn geest over God,
mijn bevrijder,
48omdat hij heeft omgezien naar de vernedering van zijn dienares,
want zie!
van nu af zullen mij alle generaties prijzen,
49omdat hij mij grote dingen heeft gedaan, de krachtige;
en heilig is zijn naam,
50zijn ontferming is van geslacht op geslacht
voor hen die hem vrezen.
51Kracht betoont hij met zijn arm,
hij verstrooit de hoogmoedigen in het denken van hun hart,
52hij stoot machtigen van tronen
en hij verhoogt vernederden,
53hongerigen vervult hij met goederen
en rijken stuurt hij leeg weg.
54Hij maakt zich meester van Israël, zijn knecht,
om zijn ontferming te gedenken,
55zoals hij sprak tot onze vaderen,
tot Abraham en tot zijn zaad
tot in eeuwigheid.

56Maria bleef ongeveer drie maanden bij haar
en keerde toen terug naar haar huis.
Afdrukken | vertaling door Machteld | bij 3e van Advent
Laatste wijziging 30 Oct 2020 13:41:48
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Luc. 1,39-45 [NT-alt] , Luc. 1,39-56 [Evangelie] , Luc. 1,39-56 [Evangelie] Het bezoek van de zwangere Maria aan de zwangere Elisabet

3e van Advent - rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Luc. 1,39-56 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 470; Colofon