aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 10e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
Agenda
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Hab. 3,1-19 dan nog...
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
1Sam. 16,1-13 David tot koning gezalfd
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Spreuken 6,1-35
Vertaling: Wout van der Spek en Pieter Lugtigheid
1Mijn zoon, als je borg bent gaan staan voor je naaste
of voor een vreemde hebt getekend.
2Als je verstrikt bent geraakt in de woorden van je mond
ja gevangen zit door wat je mond verliet,
3doe dan dit, mijn zoon en ga je er uit redden
want je bent in de macht gekomen van je naaste.
Ga, klamp je naaste aan, bestorm hem
4gun je ogen geen slaap
je oogleden geen sluimer.
5Weet je te redden — als een gazelle van het vangnet
als een vogel van de strik van een vogelvanger.

6Ga naar de mier, jij luiaard
zie haar gangen en wordt wijs.
7Hoewel zij geen aanvoerder, geen opzichter noch beambte heeft
8bereidt zij in de zomer haar brood
en verzamelt zij haar eten bij de oogst.
9Hoe lang nog blijf je liggen, jij luiaard
wanneer sta je op uit je slaap.
10Nog even slapen, nog even sluimeren
nog even liggen met gevouwen handen.
11Daar komt de armoede als een snelle loper
en het gebrek als een gewapend man.

12Een mens van niets, een verkeerde man
die rondgaat met een mond vol bedrog
13die met z´n ogen wenkt, met zijn voeten schuifelt en met zijn vingers wijst.
14Verkeerde dingen in zijn hart, hij smeedt aldoor het kwade
en stookt de twisten op.
15Daarom komt plotseling zijn ondergang
in een ogenblik is hij gebroken en is er geen redden meer aan.

16Zes dingen zijn het, die Jhwh haat
ja van zeven moet zijn ziel walgen.
17Hoogmoedige ogen, een leugenachtige tong,
handen die onschuldig bloed vergieten,
18een hart dat verkeerde plannen smeedt,
voeten die zich haasten naar het kwaad te snellen.
19Iemand die als valse getuige met leugens strooit
en twisten onder broeders opstookt.

20Bewaar mijn zoon het gebod van je vader
en verwaarloos niet de voorschriften van je moeder.
21Bind ze steeds op je hart,
wind ze om je hals!
22Bij je gaan moge het je geleiden,
bij je slapen gaan moge het jou bewaren,
het moge je aandacht hebben de zomer door
23Want een lamp is het gebod en de voorschriften een licht,
de vermaningen der discipline zijn een weg ten leven,
24om je te bewaren voor de slechte vrouw
voor de gladde tong van de onbekende.
25Begeer haar schoonheid niet in je hart
en laat je niet vangen met haar wimpers.
26Een vrouw die een hoer is kost je een rond brood,
Maar (overspel met) de vrouw van een ander maakt jacht op iemands eigen leven.

27Als je vuur aan je borst brengt,
zullen je kleren dan geen vlam vatten?
28Als een man op gloeiende kolen gaat,
zullen zijn voeten dan niet verzengen?
29Zo vergaat het hem, die gaat naar de vrouw  van zijn naaste:
Ieder die haar aanraakt zal niet straffeloos blijven.

30Men toont geen geringschatting voor de dief omdat hij steelt,
om zijn maag te vullen omdat hij honger heeft.
31En als hij betrapt wordt vergoedt hij het zevenvoudig,
hij zal al het vermogen van zijn huis geven.
32Wie echtbreuk pleegt met een vrouw heeft geen verstand,
wie zoiets doet richt zichzelf te gronde.
33lagen en schande zullen hem treffen,
zijn smaad zal niet uitgewist worden.
34Want jaloersheid is vuur in een man,
hij zal geen medelijden kennen op de dag van de wraak.
35Hij aanvaardt geen enkel zoenmiddel
en blijft onwillig al vergroot je het losgeld!

Afdrukken | Vertaler onbekend | bij Dankdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Spr. 6,1-35
Deze site heeft 252 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 491; Colofon