aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
9e van de herfst, 15 november 2015
Exodus 30,11-16
Vertaling
11JHWH sprak tot Mozes:
12Wanneer je het aantal van de kinderen van Israël vaststelt
om hen te registreren,1
dan zullen zij ieder bij hun registratie JHWH een verzoening geven voor hun leven
opdat er geen plaag over hen komt vanwege hun registratie.2
13Dit zullen allen geven die toetreden tot de geregistreerden:
een halve sjekel naar de standaard van de heiligdomssjekel
— twintig gera gaan er in zo´n sjekel —
een halve sjekel als bijdrage voor JHWH.
14Allen die toetreden tot de geregistreerden van twintig jaar en daarboven
zullen deze bijdrage voor JHWH geven.
15Een rijke niet meer
en een arme niet minder
dan een halve sjekel.
Te geven als bijdrage voor JHWH
als verzoening voor jullie leven.
16Neem van de kinderen van Israël het verzoeningsgeld
en geef het uit voor de dienst in de Tent van Ontmoeting.
Het zal voor de kinderen van Israël tot gedachtenis zijn
voor het aangezicht van JHWH
tot verzoening voor hun leven.
Noten
1De vertaling van het werkwoord paqad is dikwijls problematisch. De grondbetekenis is iets als `bezoeken´. Dit bezoeken kan positief uitpakken, en dan is `zich bekommeren om´ een gepaste vertaling. In negatieve zin wordt het veelal in het tweede van de tien woorden opgevat, daar wordt het doorgaans vertaald als `vergelden´, `verhalen (op)´; een vertaling `op (de schuld van de vaderen) onderzoeken´ is echter ook mogelijk. In 1 Samuël 17,18, waar David zijn broers komt `opzoeken´, heeft het eveneens een kritische ondertoon.
Ook hier is het lastig te vertalen. Het Theological Lexicon of the Old Testament (de Engelse vertaling van THAT), 1021-1022, plaatst het passieve participium van de qal in de militaire en administratieve sfeer. De NRSV heeft to register, NBV registreren. Ik sluit me daarbij aan.
2Kennelijk zijn volkstellingen een riskante aangelegenheid, vgl. die van David in 2 Samuël 24.
Afdrukken | vertaling door evert | bij 9e van de herfst
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ex. 30,11-16 [OT] Volksregistratie, Ex. 30,11-16 [OT] , Ex. 30,11-16 [OT] , Ex. 30,11-16 [OT]

9e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 12,38-44 [Evangelie]
Mar. 13,1-2 [Evangelie]
Ex. 30,11-16 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 130; Colofon