aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de zomer, 23 augustus 2015
1 Koningen 17,1-6
Vertaling
1Elia de Tisbiet uit Tisbe in Gilead zei tot Achab:
Zo waar JHWH de god van Israël leeft
voor wiens aangezicht ik sta
als er [ooit] deze jaren dauw of regen komt
dan alleen door het woord van mijn mond.
2Het woord van JHWH kwam tot hem:
3Ga hiervandaan
wend je naar het oosten en verberg je bij de beek de Kerit
die hiertegenover in de Jordaan uitmondt.1
4Het zal zo geschieden:
uit de beek zul je drinken
de raven heb ik geboden je daar te onderhouden.
5Hij ging en deed naar het woord van JHWH
hij ging en verbleef bij de beek de Kerit
die hiertegenover in de Jordaan uitmondt,
6terwijl de raven hem brood en vlees in de morgen brachten
en brood en vlees `s avonds
en uit de beek dronk hij.
Noten
1Letterlijk >tegenover de Jordaan
Afdrukken | vertaling door evert | bij 10e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kon. 17,1-16 [OT-alt]

10e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 4,42-44 [OT]
Mar. 8,1-21 [Evangelie]
1Kon. 16,29-34 [OT-alt]
1Kon. 17,1-6 [OT-alt]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 4 online; Bezoekers : vandaag: 372; Colofon