aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
1 Koningen 17,1-6
1Elia de Tisbiet uit Tisbe in Gilead zei tot Achab:
Zo waar JHWH de god van Israël leeft
voor wiens aangezicht ik sta
als er [ooit] deze jaren dauw of regen komt
dan alleen door het woord van mijn mond.
2Het woord van JHWH kwam tot hem:
3Ga hiervandaan
wend je naar het oosten en verberg je bij de beek de Kerit
die hiertegenover in de Jordaan uitmondt.1
4Het zal zo geschieden:
uit de beek zul je drinken
de raven heb ik geboden je daar te onderhouden.
5Hij ging en deed naar het woord van JHWH
hij ging en verbleef bij de beek de Kerit
die hiertegenover in de Jordaan uitmondt,
6terwijl de raven hem brood en vlees in de morgen brachten
en brood en vlees `s avonds
en uit de beek dronk hij.
Noten
1Letterlijk >tegenover de Jordaan

Afdrukken | vertaling door evert | bij 10e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Kon. 17,1-16
Deze site heeft 254 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 542; Colofon