aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
11e van de zomer, 30 augustus 2015
Zacharia 8,20-23
Vertaling
20Zo1 zegt JHWH van de machten:
Opnieuw [zal ´t gebeuren] dat er volken komen en inwoners van vele steden
21en de inwoners van de ene [stad] zullen naar de andere gaan
en zeggen:
Wij willen gaan2
om het aangezicht van JHWH mild te stemmen
en om JHWH van de machten te zoeken;
ook ik wil gaan.
22Ja, vele natiën en machtige volken zullen komen
om JHWH van de machten in Jeruzalem te zoeken
en om het aangezicht van JHWH mild te stemmen.
23Zo zegt JHWH van de machten:
In die dagen [zal `t gebeuren]
dat tien mannen uit alle talen van de natiën zullen vastgrijpen
[ja, dat ze] vastgrijpen de zoom van een joodse man
en zeggen:
Wij willen met jullie gaan,
want wij hebben gehoord dat God met jullie is.
Noten
1Met dank aan de vertaling van Jan Geursen, elders op deze site.
2Ook `Laten we gaan´ kan heel goed, maar voor deze vertaling is gekozen vanwege dezelfde vorm in vs. 23, waardoor een inclusio ontstaat tussen de beide directe redes. Anders: Paul Joüon en T. Muraoka, A grammar of biblical Hebrew. Roma (Pontificio Istituto Biblico) 2006, 347.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 11e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Zach. 8,20-23 [OT] De slip van de mantel van een Joodse man, Zach. 8,20-23 [OT] , Zach. 8,20-23 [OT] , Zach. 8,20-23 [OT] , Zach. 8,1-23 [OT-alt] , Zach. 8,1-23 [OT]
Exegeses: Zach. 8,18-23 [OT] Feesten doe je niet alleen

11e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 8,4-8 [OT]
Mar. 8,22-26 [Evangelie]
Zach. 8,20-23 [OT]
1Kon. 17,7-24 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 352; Colofon