aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
8e van de herfst, 8 november 2015
Marcus 12,28-34
Inleiding
Hoor Israël...
Vertaling
28En één van de schriftgeleerden kwam tot hem,
omdat hij hen had horen disputeren,
en wetend, dat hij goede antwoorden aan hen1 gaf,
vroeg hij hem:
Welke is van alle het eerste gebod?
29Jezus antwoordde:
Het eerste is:
Hoor Israël, de HEER is onze God, de HEER is één.
30En de HEER, je God, zal je liefhebben,
vanuit heel je hart en uit heel je ziel,  
uit heel je verstand en vanuit heel je inzet!
31Het tweede is dit:
Je zal je naaste liefhebben zoals jezelf.
Een ander gebod groter dan dezen is er niet.

32En de schriftgeleerde sprak tot hem:
Heel goed, meester,
naar waarheid hebt u gesproken,
dat Hij één is
en dat er geen ander is, behalve Hij,
33en hem lief te hebben vanuit heel het hart,
met volkomen inzicht
en totale inzet,
en je naaste lief te hebben als jezelf,
dat is meer dan alle brandoffers en slachtoffers.

34En Jezus, toen hij zag,
dat hij verstandig antwoordde, zei tot hem:
Je bent niet veraf van het koninkrijk van God!
En niemand durfde hem meer iets te vragen.
Noten
1dispuut met Sadduceeën
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 8e van de herfst
Laatste wijziging 15 Feb 2021 11:06:12
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 12,28-34 [Evangelie] het grote gebod, Mar. 12,28-34 [Evangelie] Het eerste gebod

8e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 12,28-34 [Evangelie]
Lev. 19,1-2 [OT]
Lev. 19,9-18 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 571; Colofon