aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Dankdag, 4 november 2015
Marcus 11,11-25
Vertaling
Werkvertaling   Marcus 11: 11— 25

11Toen kwam hij Jeruzalem binnen, in de tempel.
En nadat hij alles rondom bezien  had,
vertrok hij, toen het reeds laat geworden was,
naar Bethanië, met de twaalven.
12En de volgende dag toen ze van Bethanië uitgingen,
had hij honger.
13Toen hij in de verte een vijgenboom zag, die blad had,
ging hij er heen, of er iets in haar te vinden zou zijn.
En bij haar komende vond hij niets behalve blad,
want het was de tijd voor vijgen niet.
14En hij antwoordde en zei tot haar
Moge nooit, voor eeuwig, iemand meer vrucht van jou eten!
En zijn discipelen hoorden hem.

15Dan komen zij in Jeruzalem.
16En de tempel ingaande,  
begon hij de verkopers en de marktlieden
die in de tempel waren, er uit te gooien,
de tafels van de geldwisselaars
en de stoelen van de duivenverkopers wierp hij omver.
17en hij liet niet toe dat iemand een voorwerp door de tempel droeg.
Hij leerde en zei tot hen:
Is er niet geschreven:
Mijn huis zal genoemd worden:1
een huis van gebed voor alle volkeren!
Jullie echter hebben het tot een bandietengat gemaakt.
18Toen de overpriesters en schriftgeleerden dit hoorden
zochten ze een manier om hem uit de weg te ruimen.
Want ze waren bevreesd voor hem,
omdat heel de menigte versteld stond over zijn leer.
19En toen het avond geworden was,
reisde hij buiten de stad.

20En toen ze er ´s morgens vroeg langs reisden,
agen ze de vijgenboom,
die verdord van de wortel af was.
21En Petrus herinnert het zich en hij zegt tot hem:
Rabbi, zie de vijgenboom die u vervloekt had, is verdord.
22En Jezus zegt tot hen:
Houd geloof aan God.
23Amen, ik zeg jullie:
wie tot deze berg zou zeggen:
Word opgenomen en in de zee geworpen,
en hij zou niet twijfelen in zijn hart,
maar geloven, dat wat hij zegt gebeurt, het zal zo voor hem zijn.
24Daarom zeg ik jullie:
alles wat jullie bidden en vragen,
geloof dat je het ontvangt en het zal zo voor jullie zijn.
25En wanneer je staat te bidden,
vergeef het, als je iets tegen iemand hebt,
opdat jullie Vader, die in de hemelen is,
ook aan jullie jullie overtredingen vergeeft.
Noten
1Cf. Jes. 56:7
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij Dankdag
Laatste wijziging 15 Feb 2021 10:50:04
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 11,1-11 [Evangelie] , Mar. 11,1-11 [Evangelie] , Mar. 11,1-11 [Evangelie]

Dankdag - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 11,11-25 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 257; Colofon