aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de herfst, 25 oktober 2015
Marcus 10,46-52
Vertaling
46Zij komen naar Jericho.
En wanneer hij Jericho uitgaat
met zijn leerlingen
en een hele schare
zit de zoon van Timeus, Bartimeus,
een blinde bedelaar, langs de weg.
47En wanneer hij hoort dat het Jezus, de Nazarener is,
begint hij te schreeuwen en te zeggen:
zoon van David, Jezus,
ontferm je over mij!
48En velen snauwden hem toe zijn mond te houden,
maar hij schreeuwde des te meer:
zoon van David,
ontferm je over mij!
49Jezus hield stil en zei:
roept hem.
En men roept de blinde
en zegt tegen hem:
houd moed,
sta op,
hij roept je.
50Hij werpt zijn kleed af
springt op zijn voeten en komt tot Jezus.
51En Jezus antwoordt hem en zegt:
wat wil je dat ik je doen zal?
De blinde zegt tegen hem:
mijn rabbi,
dat ik kan zien!
52En Jezus zegt tegen hem:
ga heen,
je vertrouwen heeft je bevrijd.
En meteen kon hij weer zien
en hij volgde hem op de weg.
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij 6e van de herfst
Laatste wijziging 15 Feb 2021 09:35:25
Reacties:
harrypals: nog een kanttekening [2015-10-06 08:05:40]
Ik vergat in mijn eerdere reactie nog wat
Ik vind dat er mooie, directe wendingen in de vertaling zitten:
48 'En velen snauwden hem toe zijn mond te houden'
51 'mijn rabbi' voor 'rabbouni'
52 'vertrouwen'
Ik zie nu nog wel dat je ook in vs. 48 en 49 al enkele keren een verleden tijd hebt gebruikt; ik begrijp niet wat daar achter zit, de Griekse tekst heeft een andere afwisseling van tijden
harrypals: enkele kanttekeningen [2015-10-06 07:52:06]
46 ik zou 'erchomai' altijd vertalen met 'komen', zoals je ook al — inconsequent — doet in vs. 50;bovendien: ze zijn al onderweg
46 oud punt: 'schare'' — waarom zo'n onnodig archaisch woord? 'menigte' kan toch ook heel goed?
47 'kradzo'zou ik iets sterken vertalen, 'schreeuwen', zoals je — inconsequent — al doet in vs. 48
51 ik zou Jezus' vraag iets toegankelijker vertalen: 'wat wil je dat ik voor je doe?'
52 je voegt 'kon' in, is wat voor te zeggen
52 je eindigt met 2 werkwoorden in verleden tijd, terwijl je eerdere imperfecti met een tegenwoordige tijd vertaald hebt — bewust? ik vind er wel wat voor te zeggen, om het verhaal zo af te ronden
jaap goorhuis: Dank voor je opmerkingen.
Ik laat ze nog even staan en kijk op een later tijdstip nog een keer naar de tekst. [2015-10-10 10:33:31]

Andere vertalingen: Mar. 10,46-52 [Evangelie] de schreeuw, Mar. 10,46-52 [Evangelie]
Exegeses: Mar. 10,46-52 [Commentaar] Bartimeüs

6e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 10,46-52 [Evangelie]
Jes. 59,9-19 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2002; Colofon