aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van de herfst; allerheiligen, 1 november 2015
Marcus 12,18-27
Inleiding
Jezus heeft een gelijkenis verteld, vol van kritiek op de leiders.
Herodianen en farizeeërs hebben Jezus op zijn woorden willen vangen. En nu komen de Sadduceeën op hun manier Jezus ondervragen.
Vertaling
18Er komen ook Sadduceeën bij hem,
zij die zeggen dat er geen opstanding is,
en zij ondervragen hem:
19Meester, Mozes1 heeft ons geschreven:
als iemands broer sterft,
en hij laat een vrouw achter,
maar hij laat geen kind na,
dat dan diens broers de vrouw moet nemen
en nazaat2 moet voortbrengen
voor zijn broer.
20Er waren eens zeven broers;
en de eerste neemt een vrouw,
en als hij sterft laat hij geen nazaat na;
21en de tweede neemt haar
en als hij sterft laat hij geen nazaat achter;
de derde evenzo;
22de zeven laten geen nazaat na.
Het laatst van allen sterft ook de vrouw.
23In de opstanding
— wanneer zij opstaan —
van wie van hen is zij de vrouw?
Want de zeven hebben haar als vrouw gehad.
24Jezus zegt tegen hen
Dwalen jullie niet daaromtrent?
Jullie weten niets van de schriften
en evenmin van de kracht van God
25want wanneer zij uit de doden zullen opstaan,
huwen ze niet
en worden ze niet ten huwelijk gegeven,
maar zij zijn als engelen in de hemel.
26Over de doden,
dat zij worden opgewekt,
hebben jullie niet gelezen in de boekrol van Mozes over de doornstruik,
hoe God tot hem sprak:
Ik ben de God van Abraham en God van Izaäk en God van Jakob3
27Hij is niet de God van doden, maar van levenden.
Jullie dwalen in veelvoud.
Noten
1Deuteronomium 15: 5
2σπέρμα — letterlijk staat er `zaad´. Maar zowel in het Grieks als in het Hebreeuws kan dat zowel het (te zaaien) zaad zijn, als de vrucht die opkomt uit dat zaad. Derhalve nazaat.
3Exodus 3:6
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 7e van de herfst; allerheiligen
Laatste wijziging 15 Feb 2021 10:55:25
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 12,18-27 [Evangelie] , Mar. 12,18-27 [Evangelie] Geen God van doden

7e van de herfst; allerheiligen - paars of groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 12,18-27 [Evangelie]
Job 19,23-27 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 267; Colofon