aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van de herfst, 27 september 2015
Marcus 9,38-50
Vertaling
Vertaling Marcus 9: 38-50

38Johannes zei tot hem:
Meester, wij kennen iemand,
die in Uw naam demonen uitwerpt,
die ons niet volgt!
En wij hebben het hem verhinderd,
want ons volgt hij niet!
39Maar Jezus sprak: verhinder hem niet!
Want er is niemand,
die namens mij
een kracht zal doen
én ook snel in staat zal zijn,
kwaad van mij te spreken.
40Want wie niet tegen ons is,
die is voor ons.
41Want zelfs als iemand jullie
een beker water laat drinken,
door de Naam, omdat jullie van Christus zijn,
amen, ik zeg jullie,
zijn loon zal hij zeker niet verliezen.
42En wie één van deze kleinen, die geloven,
ten val zal brengen,
het is veel beter voor hem,
als men een molensteen om zijn nek legt
en hij in zee geworpen is.
43En indien jouw hand je ten val brengt,
hak haar af!
Want het is beter voor je
om verminkt tot het leven in te gaan,
dan met twee handen ter helle te varen,
naar het onuitblusbare vuur.
45En indien je voet je ten val brengt
hak hem af!
Want het is beter om kreupel het leven in te gaan,
dan met twee voeten
in de hel geworpen te zijn.
47En als jouw oog je ten val brengt
werp het uit!
Want het is beter met één oog
het Koninkrijk van God binnen te gaan,
dan met twee ogen
in de hel geworpen te zijn,
48waar hun worm niet ophoudt
en het vuur niet dooft.
49Want ieder zal met vuur gezouten worden.
Het zout is goed.
50maar indien het zout zouteloos wordt,
waarmee zal het dan gekruid worden?
Heb dan zout in  je zelf
en houd vrede onder elkaar.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 2e van de herfst
Laatste wijziging 15 Feb 2021 09:40:54
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 9,38-50 [Evangelie] Verleiding tot zonde, Mar. 9,38-50 [Evangelie] Groot en klein
Exegeses: Mar. 9,38-50 [Commentaar] Hak hem af!

2e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 9,38-50 [Evangelie]
Num. 11,24-29 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 968; Colofon