aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de herfst, 20 september 2015
Marcus 9,30-37
Vertaling
30En vandaar gingen ze weg;
ze trokken door Galilea;
hij wilde niet dat iemand het wist
31want hij onderwees zijn leerlingen en zei hen:
De mensenzoon wordt overgeleverd
in handen van mensen;
ze zullen hem doden
en — gedood — zal hij na drie dagen opstaan.
32Zij begrepen het gesprokene niet
en waren bang hem te bevragen.
33En ze kwamen te Kapernaüm.
Thuis gekomen bevroeg hij hen:
Waarover discussiëerden jullie onderweg?
34Ze zwegen;
want met elkaar hadden ze onderweg erover gediscussiëerd
wie groter was.
35Hij ging zitten en riep de twaalf bij zich
en zei tegen hen:
Als iemand de eerste wil zijn,
zal hij de laatste van allen zijn
en dienaar van allen.
36Hij nam een kind,
plaatste het in hun midden,
omarmde het en zei tegen hen:
37Wie ook maar één van deze kinderen
opneemt1 in mijn naam, ontvangt mij;
en wie mij opneemt, neemt niet mij op,
maar hem die mij gezonden heeft.
Noten
1δέχομαι kan betekenen: ontvangen, aannemen, opnemen
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 1e van de herfst
Laatste wijziging 15 Feb 2021 09:31:16
Reacties:
harrypals: Commentaar [2015-08-24 08:05:03]
Een mooie soepel lopende vertaling, in korte zinnetjes - geheel in Marcus' stijl, lijkt me
Enkele kleine opmerkingen:
30 er staat 'uit': hij ging (het huis) uit, naar buiten; is iets anders dan 'weg', maar is dat van belang?
32 'bang zijn' voor 'fobeomai' — ik begrijp het, 'vrezen' klinkt archaisch, maar toch... ik heb geen oplossing
33 'thuis'? 'in het huis' laat meer open wat dat voor huis was
34 'groter' is verrassend; 'de grootste' kan natuurlijk ook, maar dit is misschien wel zo mooi
35 de volgorde kan de verrassing groter maken: '... zal hij van allen de laatste zijn, van allen een dienaar'
37 waarom 'opneemt' en dan weer 'ontvangt'? ik zou hetzelfde woord gebruiken en dan zou ik kiezen voor 'ontvangen', is een eenvoudiger (klinkend) woord
37 er staat 'epi' bij naam, is dat iets anders dan 'en'? : 'op mijn naam'? hoe dan ook: is lastig in de vertaling uit te drukken (NB '(met een beroep) op...', is omslachtig

Andere vertalingen: Mar. 9,30-37 [Evangelie] De tweede lijdensaankondiging, Mar. 9,30-37 [Evangelie] , Mar. 9,30-37 [Evangelie] De grootste moet de minste (durven) zijn.

1e van de herfst - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 9,30-37 [Evangelie]
Deut. 13,2-6 [OT]
1Kon. 21,1-29 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 47; Colofon