aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
13e van de zomer, 13 september 2015
Marcus 9,14-29
Vertaling
14Als ze bij de leerlingen komen1 ,
zien zij een grote menigte bij hen
en schriftgeleerden die met hen discussiëren.
15Heel de schare is direct verbaasd als ze hem zien,
ze hollen naar hem toe en begroeten hem.
16Hij vraagt hen:
Waarover zijn jullie aan het discussiëren?
17Eén uit de menigte antwoord hem:
Meester, ik heb mijn zoon bij je gebracht,
hij heeft een geest die hem sprakeloos maakt;
18wanneer die geest hem vastgrijpt,
waar dan ook,
verscheurt hij hem2 ,
hij schuimt3
en knarst met zijn tanden
en verstijft;
ik zei tegen je leerlingen dat ze hem eruit moesten werpen,
en ze waren niet sterk genoeg.
19Hij antwoordt hen:
O ongelovige generatie,
tot wanneer moet ik bij jullie zijn,
tot wanneer moet ik jullie verdragen?
Breng hem bij me.
20Ze brengen hem bij hem.
En direct als de geest hem ziet, laat hij hem stuiptrekken;
hij valt op de grond en rolt4 heen en weer,
met het schuim op de mond.
21Hij vraagt aan zijn vader:
“Hoe lang5 is het dat dit zo met hem gebeurt?”
En hij zegt
Sinds de kindertijd!
22En dikwijls heeft hij hem ook in het vuur geworpen
en in het water,
om hem om te brengen6 ;
maar als jij iets kan,
help ons,
heb medelijden met ons.
23Jezus zegt tegen hem
Over dat “Als jij iets kan”,
alles is mogelijk voor wie gelooft.
24Direct roept de vader van het kind uit:
Ik geloof.
Help mij met mijn ongeloof!
25Omdat Jezus ziet dat een schare snel te hoop loopt,
bestraft hij de onreine geest door tegen hem te zeggen:
Jij geest van sprakeloosheid en doofheid,
ik draag7 je op,
kom uit hem vandaan
en kom nooit meer in hem terug.
26En schreeuwend en met veel stuiptrekkingen komt hij eruit;
en hij wordt als een dode, zodat velen zeggen
Hij is gestorven!
27Jezus grijpt zijn hand,
trekt hem op,
en hij staat op.
28Hij gaat een huis binnen
en zo onder elkaar vragen zijn leerlingen hem
Dat wij het niet konden om hem eruit te werpen!
29Hij zegt tegen hen
Dit soort kan je door niets eruit krijgen dan door gebed8 .
Noten
1In de doorgaande vertelling heb ik de aoritus als een verhalende vorm in de tegenwoordige tijd vertaald.
2veel gebruikte vertaling: gooit hij hem op de grond
3krijgt schuim op de mond
4Opeens een imperfectum. De vertaling zou dan kunnen zijn: begint heen en weer te rollen.
5Letterlijk: hoe veel tijd
6vernietigen/verwoesten..
7commandeer/beveel
8indien niet door gebed
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 13e van de zomer
Laatste wijziging 15 Feb 2021 09:15:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 9,14-29 [Evangelie] De genezing van een jongen die bezeten was., Mar. 9,14-29 [Evangelie] Een mens in wanhoop, Mar. 9,14-29 [Evangelie] Een mens in wanhoop

13e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 9,14-29 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 143; Colofon