aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
12e van de zomer, 6 september 2015
Marcus 9,1-1
Inleiding
Een "Perspektivenirrtum" volgens Cullman
Vertaling
1Hij zei hen:
Amen, ik zeg jullie dat er enkelen zijn
van die hier staan,
die voorzeker niet zullen sterven1
voordat zij zullen zien dat het koningschap van God2
met kracht is gekomen3 .”
Noten
1γεύομαι — proeven, smaken, proefondervindelijk leren kennen; γεύσωνται θανάτου — sterven
2namelijk de verheerlijking op de berg (direct hieraan volgend) zoals Chrysostomus en Luther? Of de opstanding zoals Calvijn?
3ἐληλυθυῖαν — part.pf.act.acc.vr.ev. van ἔρχομαι (Murre)
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 12e van de zomer
Laatste wijziging 14 Feb 2021 18:58:03
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 9,1-1 [Evangelie]

12e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 4,1-20 [OT]
Mar. 8,27-38 [Evangelie]
Mar. 9,1-1 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2088; Colofon