aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
10e van de zomer, 23 augustus 2015
Marcus 8,1-21
Inleiding
Brood genoeg — een teken van verzet
Vertaling
1In die dagen1
— er is weer veel menigte en ze hebben niets te eten —
roept hij de leerlingen bij zich,
hij zegt tegen hen:
2Ik ben geroerd2 door de menigte,
omdat ze al drie dagen bij mij blijven
en niets te eten hebben.
3En als ik hen ongevoed3 naar hun huis laat gaan,
zullen ze onderweg uitgeput raken4 ;
en sommigen van hen zijn van ver gekomen.
4Zijn leerlingen reageerden op hem:
Waar zal iemand het vandaan kunnen halen5
om dezen hier met broden te verzadigen6 in de woestenij7 ?!
5Hij vroeg hun:
Hoeveel broden hebben jullie?
Zij zeiden:
Zeven...
6Dan laat hij het bericht uitgaan8 naar de menigte
om ГЎГЎn te gaan liggen9 op de aarde.
Hij nam de zeven broden
en sprak de dankzegging uit,
hij brak ze
en gaf ze aan zijn leerlingen,
om ze voor te zetten10 ,
en zij zetten ze voor aan de menigte.
7Ze hadden ook een paar visjes;
hij sprak daarover de zegen uit
en zei
dat ze ook deze moesten voorzetten.
8Zij aten
en werden verzadigd,
en ze haalden de overblijfsels van de brokken op: zeven manden.
9Er waren ongeveer vierduizend...
Toen liet hij hen gaan.
10En meteen stapte hij op, het schip in, met zijn leerlingen,
en hij kwam in de streken van Dalmanoetha.
11Toen liepen de FarizeeГ«n uit11
en begonnen samen met hem te onderzoeken12 :
ze zochten van zijn kant een teken vanaf de hemel,
zo probeerden ze hem uit...
12Hij zucht omhoog13 in zijn geest,  
hij zegt:
Wat zoekt dit geslacht14 een teken?
Het is zeker, zeg ik jullie:
Гіf15 aan dit geslacht een teken gegeven zal worden...
13Hij liet hen gaan
en stapte weer op,
hij ging weg naar de overkant.
14En ze waren vergeten broden mee te nemen
en op één brood na hadden ze niets bij zich op het schip.
15Toen droeg hij hun op,
hij zei:
Kijk uit,
zie af van de zuurdesem van de FarizeeГ«n
en van de zuurdesem van Herodes.
16En zij bespraken met elkaar16 ,
dat ze geen broden hadden...
17Als hij dat merkt,
zegt hij tegen hen:
Wat ben je aan het overleggen,
dat je geen broden hebt?
Verstaan jullie het nog niet,
begrijpen jullie het niet?!
Hebben jullie een hart dat verhard is17 ?!
18Ogen hebben jullie — jullie zien niet,
en oren hebben jullie — jullie horen niet? [Jeremia 5, 21; Ezechiël 12, 2]
Herinneren18 jullie je niet,
19toen ik de19 vijf broden brak voor de20 vijfduizend,
hoeveel korven vol brokken jullie ophaalden?!
Ze zeggen tegen hem:
Twaalf...
20En toen met de zeven (broden) voor de vierduizend,
hoeveel manden gevuld met brokken jullie ophaalden?!
Ze zeggen:
Zeven...
21Toen zei hij tegen hen:
En nog begrijpen jullie het niet?!
Noten
1NBV heeft geen dagen, maar het slappe `op een keerВґ...
2in een werkvertaling van Klaas Eldering las ik: `Ik heb buikpijn over...Вґ; NB: `mijn hart trekt samenВґ, NBV topdown: `ik heb medelijden met al die mensenВґ
3zo Klaas Eldering; NBV familiair: `met een lege maagВґ
4`wegsturenВґ en `uitgeput rakenВґ 2 x О»бЅ»П‰, 1x met бјЂПЂбЅ№, 1x met бјђОє; helaas is dit in de vertaling niet hoorbaar te maken...
5omslachtig uitgedrukt in het origineel, in de vertaling dus ook
6NBV verzwakkend `voorzien van...Вґ, verliest het verband met vs. 8
7laat de herinnering aan de woestijntocht doorklinken!
8NB: `kondigt hij afВґ
9verrassende term voor de maaltijd
10als de verteller `uitdelenВґ (zo NBV) had willen zeggen, had hij dat wel gedaan...
11zo NB
12`zoekenВґ is hier een motiefwoord; NB: `ruzie zoekenВґ; NBV `discussiГ«renВґ
13бјЂОЅбЅ± (`omhoogВґ) haalt toch even de hemel erbij, maar anders...; grappig dat `MurreВґ als betekenis geeft `diep zuchtenВґ, zo ook al NB en NBV
14NBV: `uw soort mensenВґ
15of toch `als aan...Вґ, met evenzeer een open einde; zo NB; NBV vult teveel in
16NB: `zij bleven tegen elkaar maar zeggenВґ
17NBV laat het hart weg: `hardleersВґ
18waarom negeert de NBV dit uitgesproken woord en vertaalt `wetenВґ?
19dit versterkende lidwoord laat de NBV weg
20idem
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 10e van de zomer
Laatste wijziging 14 Feb 2021 17:11:24
NB: Conversie van Windows-1251 naar UTF-8.
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 8,1-21 [Evangelie] De tweede broodvermenigvuldiging, Mar. 8,1-21 [Evangelie] Horen, zien en... begrijpen?!, Mar. 8,1-21 [Evangelie] , Mar. 8,1-9 [Evangelie]

10e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 4,42-44 [OT]
Mar. 8,1-21 [Evangelie]
1Kon. 16,29-34 [OT-alt]
1Kon. 17,1-6 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 172; Colofon