aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van de zomer, 26 juli 2015
Marcus 6,45-52
De storm op het meer
Vertaling
45Meteen dwingt hij zijn leerlingen om in te stappen in de boot
om voor hem uit naar de overkant, naar Betsaida te gaan,
terwijl hij zelf de massa laat gaan1 .
46Als hij afscheid van hen2 heeft genomen,
gaat hij de berg op
om te bidden.
47Toen het schemerig3 werd,
was de boot midden op het meer
en hij alleen op het land.
48Hij ziet hen zich afbeulen4 bij het roeien,
want ze hadden de wind tegen,
en omstreeks de vierde nachtwake komt hij naar hen toe,
wandelend op de zee,
hij wil bij hen komen5 .
49Maar als zij hem zien wandelen op de zee
denken ze dat hij een spook is
en ze schreeuwen het uit;
50want allen zien ze hem en zijn ze verbijsterd.
Meteen praat hij met hen
en zegt tegen hen:
Houdt moed, ik ben het;
vreest niet.
51Hij stapt bij hen in de boot
en de wind neemt af;
maar in zichzelf zijn ze nog veel meer
buiten zichzelf geweest;
52want bij de broden hebben ze het niet begrepen,
maar hun hart is verhard gebleven.
Noten
1ἀπολύω is: verlaten, laten gaan, loslaten, vergeven
2ἀποτάσσομαι — Waar haalt de NBV de invulling: “van de mensen” vandaan?
3ὄψιος — letterlijk: laat; vaak laatst van de dag, daarmee avondschemering/schemerig. Het woord staat in de genetivus absolutus.
4erg veel moeite doen, martelen
5mogelijke vertalingen: voorbijgaan, aankomen
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 6e van de zomer
Laatste wijziging 14 Feb 2021 14:01:21
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 6,45-56 [Evangelie] Vertraging, Mar. 6,45-56 [Evangelie] Jezus

6e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 63,7-14 [OT]
Mar. 6,45-52 [Evangelie]
Ex. 12,1-28 [Commentaar]
2sam. 15,13-37 [Commentaar]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 270; Colofon