aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de zomer, 19 juli 2015
Marcus 6,30-40
Vertaling
30En de apostelen kwamen samen bij Jezus
en berichtten hem alles
wat ze hadden gedaan
en wat ze hadden onderricht.
31Hij zegt tot hen:
komen jullie nu zelf eens alleen
naar een afgelegen plek en rust wat.
Want het waren er veel die kwamen en gingen
en zelfs was er geen goed moment om te eten.
32En ze gingen in de boot weg
naar een afgelegen plek, alleen.
33En men zag hen weggaan
— velen bemerkten het —
en te voet uit alle steden
liepen ze daar samen heen
en waren er vóór hen.
34Hij ging eruit
en zag een talrijke menigte
en werd met ontferming over hen bewogen,
want ze waren als schapen die geen herder hebben1 ,
en hij begon hen veel te leren.
35En toen het reeds laat geworden was,
kwamen zijn leerlingen tot hem en zeiden:
Afgelegen is de plek
en het is reeds laat;
36laat ze gaan,
zodat ze naar de gehuchten rondom
en naar de dorpen kunnen gaan
om iets te eten te kopen.
37Hij antwoordde en zei tot hen:
Geven jullie hen te eten!
En ze zeiden tot hem:
Moeten wij dan weggaan
en voor 200 dinar broden kopen
en hen te eten geven?
38En hij zei tot hen:
Hoeveel broden hebben jullie?
Ga eens kijken!
Ze gingen het na en zeiden:
Vijf, en twee vissen.
39En hij droeg hen op
dat allen moesten gaan liggen in eetgroepen,
op het groene gras.
40En ze zetten zich neer
in groepen van 100 en 50.
Noten
1citaat uit Numeri 27:17.
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij 5e van de zomer
Laatste wijziging 14 Feb 2021 12:40:45
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 6,30-44 [Evangelie] Het teken van de broden, Mar. 6,30-44 [Evangelie] voltooide pastorale
Exegeses: Mar. 6,30-44 [Commentaar] Wonderbare spijziging I

5e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 23,1-6 [OT]
Mar. 6,30-40 [Evangelie]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 224; Colofon