aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e na Trinitatis | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Eerste zondag van de Advent, 27 november 2005
Marcus 13,24-37
Vertaling
24Maar in die dagen, na die verdrukking:
de zon zal verduisterd worden,
de maan zal haar lichtglans niet geven,
25de sterren zullen uit de hemel vallen
de machten in de hemelen zullen wankelen.
26Dan zal men de mensenzoon zien komen,
in wolken, met grote macht en glans.
27Hij zal de boden uitzenden
en de geroepenen bijeen brengen van de vier windstreken,
van de rand van de aarde tot de rand van de hemel.
28Leert van de vijgeboom deze gelijkenis:
wanneer zijn tak al week wordt
en bladeren uitspruiten
dan weet je dat de zomer nabij is.
29Zo ook u, wanneer u die dingen ziet gebeuren,
dan weet u dat het nabij is, voor de deur.
30Ja, ik zeg u: dit geslacht gaat niet voorbij
voordat dat alles gebeurt.
31De hemel en de aarde zullen voorbij gaan,
maar mijn woorden zullen niet voorbij gaan.
32Over die dag en dat uur weet niemand,
noch de engelen in (de) hemel,
noch de zoon,
allen de vader.
33Kijkt uit!
Weest wakker!
U weet niet wanneer het ogenblik daar is.
34Zoals iemand die in het buitenland is zijn huis verliet,
zijn slaven volmacht gaf,
aan elk zijn werk
en de poortwachter opdroeg te waken
35weest zo waakzaam,
want u weet niet wanneer de heer van het huis komt:
laat, midden in de nacht, bij het hanegekraai, of in de morgen.
36Laat hij u niet, wanneer hij plotseling komt, in slaap vinden.
37Wat ik u zeg, zeg ik tot allen: Waakt!
Afdrukken | vertaling door jaap goorhuis | bij Eerste zondag van de Advent
Laatste wijziging 15 Feb 2021 14:12:11
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] De gruwel der verwoesting, Mar. 13,14-27 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,14-27 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] Bijna zomer..., Mar. 13,24-37 [Evangelie] , Mar. 13,24-37 [Evangelie] Waak!, Mar. 13,14-27 [Evangelie] in die dagen...

Eerste zondag van de Advent - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jes. 64,1-9 [OT]
Mar. 13,24-37 [Evangelie]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 962; Colofon