aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e na Trinitatis, 7 juni 2015
Marcus 3,20-35
cartoons
Vertaling
20Dan komt hij thuis.
En opnieuw komt er een menigte bijeen,
zodat zij zelfs geen brood kunnen eten.
21Toen zijn naaste verwanten het ook hoorden,
trokken ze er op uit, om hem te grijpen.
Want zeiden ze:
Hij is uitzinnig!
22En de schriftgeleerden
en die uit Jeruzalem afgedaald waren, zeiden:
Hij heeft Beëlzebul,
en door de aanvoerder van de demonen
werpt hij demonen uit.

23Terwijl hij hen tot zich riep,
sprak hij tot hen in gelijkenissen:
Hoe kan de satan de satan uitwerpen?
24En als een koninkrijk tegen zichzelf verdeeld is,
hoe kan dat koninkrijk stand houden?
25En als een huis tegen zichzelf verdeeld is,
hoe zal dat huis kunnen bestaan?
26Als de satan tegen zichzelf opstaat en verdeeld is,
kan hij niet bestaan,
maar komt hij aan z´n eind.
27Niemand kan echter
het huis van een sterke binnengaan
en zijn huisraad wegroven,
als hij niet eerst die sterke gebonden heeft,
en dan zal hij zijn huis beroven.
28Amen, ik zeg jullie:
alles zal de mensenkinderen vergeven worden,
de vergrijpen en de lasteringen,
wat ze ook gelasterd zullen hebben.
29Wie evenwel de heilige Geest belasteren zal,
heeft in eeuwigheid geen vergeving,
maar is schuldig aan een eeuwig vergrijp.
30Omdat ze zeiden:
Hij heeft een onreine geest!

31Wanneer zijn moeder en zijn broeders komen
stellen zij zich buiten op,
en zonden iemand tot hem om hem te roepen.
32En de menigte zat rondom hem,
als zij hem zeggen:
Zie, uw moeder, uw broeders en zusters
zijn buiten en zij zoeken u!
33En antwoordend zegt hij hen:
Wie is mijn moeder en broeders?
34En de kring rondziende
die om hem heen gezeten is, zegt hij:
Zie, mijn moeder en mijn broeders!
35Wie de wil van God doet,
die is mijn broeder en zuster en moeder!
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 1e na Trinitatis
Laatste wijziging 13 Feb 2021 13:39:18
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Mar. 3,20-35 [Evangelie] Een verdeeld huis..., Mar. 3,20-35 [Evangelie]

1e na Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 3,20-35 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 555; Colofon