aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van de zomer, 21 juni 2015
Job 38,1-1
Vertaling
1Toen antwoordde JHWH Job uit de storm.1
Noten
1Wie aan Miskotte´s Antwoord uit het onweer denkt, is geneigd `onweer´ te vertalen maar `wind/storm´ is beter, vgl. Jes. 41:6 (wannen) en natuurlijk 2 Kon. 2:1,11, Elia´s hemelvaart
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Job 38,1-38 [OT-alt]

1e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Job 38,1-1 [OT]
Mar. 4,35-41 [Evangelie]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 2 online; Bezoekers : vandaag: 606; Colofon