aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e na Epifanie | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Job 38,1-1
1Toen antwoordde JHWH Job uit de storm.1
Noten
1Wie aan Miskotte´s Antwoord uit het onweer denkt, is geneigd `onweer´ te vertalen maar `wind/storm´ is beter, vgl. Jes. 41:6 (wannen) en natuurlijk 2 Kon. 2:1,11, Elia´s hemelvaart

Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 1e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Job 38,1-38
Deze site heeft 253 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 489; Colofon