aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
11e van de zomer, 30 augustus 2015
Zacharia 8,4-8
Vertaling
4Zo1 zegt JHWH van de machten:
Er zullen opnieuw oude mannen en oude vrouwen zitten
op de pleinen van Jeruzalem
ieder met een stok in de hand vanwege de veelheid van dagen
5en de pleinen van de stad zullen gevuld worden met jongens en meisjes
die spelen op haar pleinen.
6Zo zegt JHWH van de machten:
Het mag dan wonderlijk zijn in de ogen van het overblijfsel van dit volk
in die dagen
[maar] is het ook in mijn ogen wonderlijk?
— uitspraak van JHWH van de machten.
7Zo zegt JHWH van de machten:
Zie mij, ik bevrijd mijn volk
uit het land van het opgaan en dat van het ondergaan van de zon;
8ik doe hen [terug]komen
en zij zullen wonen te midden van Jeruzalem.
Zij zullen voor mij tot een volk zijn
en ik zal voor hen tot een God zijn
in trouw en in gerechtigheid.
Noten
1Met dank aan de vertaling van Jan Geursen, elders op deze site.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 11e van de zomer
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:14:41
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Zach. 8,4-8 [OT] , Zach. 8,1-23 [OT-alt] , Zach. 8,1-23 [OT]
Exegeses: Zach. 8,1-6 [OT] Gods passie als oerknal

11e van de zomer - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Zach. 8,4-8 [OT]
Mar. 8,22-26 [Evangelie]
Zach. 8,20-23 [OT]
1Kon. 17,7-24 [OT-alt]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 168; Colofon