aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e van de zomer | Leesrooster | M
Rubrieken
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
Jes. 65,17-25 De hemel nieuw en de aarde nieuw
Gen. 18,20-33 afdingen over Sodom
1Sam. 1,1-20 Hanna en Peninna
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
Richteren 12,1-6
1De manschappen van Efraïm werden opgeroepen en trokken op naar Safon.
Zij zeiden tot Jefta:
Waarom bent u tegen de zonen van Ammon opgetrokken
en hebt u ons niet geroepen met u mee te gaan?
Dus zullen wij uw huis in brand steken en u dakloos maken.1
2Jefta zei tot hen:
Ik en mijn volk hadden een heftige twist met de zonen van Ammon.
Ik heb jullie er wel opgeroepen
maar jullie kwamen mij niet uit hun macht redden.
3Dus toen ik gezien had dat jullie geen bevrijder zijn
heb ik mijn leven op het spel gezet en trok ik zelf op naar de zonen van Ammon.
Jhwh gaf hen in mijn macht.
Waarom dan zijn jullie deze dag naar mij opgetrokken
om met mij oorlog te voeren?
4 Jefta verzamelde al de mannen van Gilead
en voerde oorlog tegen Efraim.
De mannen van Gilead versloegen Efraïm totaal.
Want zij [van Efraïm] zeiden namelijk:
jullie [van Gilead] zijn ontsnapte Efraïmieten!
Nu ligt Gilead midden tussen Efraïm en Menasse,
5en Gilead had de doorwaadbare plaatsen van de Jordaan richting Efraïm veroverd.
Wanneer nu een ontsnapte Efraïmiet zei:
Laat mij overtrekken
dan zeiden de mannen van Gilead tot hem:
Ben jij een Efraïmiet?
en zei hij „Nee”
6dan zeiden ze tegen hem:
zeg eens Sjibbolet
Zei hij dan
Sibbolet
en kon hij het niet op de juiste wijze uitspreken
dan grepen ze hem en sloegen hem neer bij diezelfde doorwaadbare plaatsen.
In die tijd vielen er van Efraïm twee en veertigduizend man.
Noten
1letterlijk staat er: „steken wij uw huis boven u in brand”

Afdrukken | vertaling door Wout van der Spek | bij 1e na Trinitatis
Laatste wijziging 8 Oct 2017 09:44:19
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Ri. 12,1-6
Deze site heeft 254 leden, waarvan 0 online; Bezoekers: vandaag: 542; Colofon