aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e Advent | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e van Pasen, 10 mei 2015
Jesaja 45,15-19
Vertaling
15Inderdaad, u bent een god die zich verborgen houdt
Israëls god, bevrijder.
16Zij zullen beschaamd worden en bovendien te schande gemaakt, zij allen met elkaar.
Zij zullen heengaan in schande, afgodsbeeldenmakers!
17Israël wordt bevrijd door JHWH, een bevrijding voor eeuwig.
Jullie zullen niet beschaamd worden en niet te schande gemaakt
tot in eeuwigheid.
18Want zo zegt JHWH die de hemelen heeft geschapen:
— hij is God —
die de aarde heeft gevormd en haar heeft gemaakt
— hij is het die haar gegrondvest heeft —
niet als een wildernis1 heeft hij haar geschapen
om er te wonen heeft hij haar gevormd:
Ik ben JHWH en er is geen ander.
19Niet in het verborgene heb ik gesproken
op een plaats op een duistere aarde.
Ik heb niet tot de nazaten van Jakob gezegd:
`Zoek mij in de wildernis.´
Ik ben JHWH die rechtvaardigheid proclameert
die meldt wat rechttoe rechtaan is.
Noten
1Vgl. Gen.1:2.
Afdrukken | vertaling door evert | bij 6e van Pasen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 45,15-19 [OT] , Jes. 45,15-19 [OT] , Jes. 45,15-19 [OT]

6e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hgl. 7,1-14 [OT-alt]
Hgl. 8,1-4 [OT-alt]
Jes. 45,15-19 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 155; Colofon