aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
7e van Pasen, 17 mei 2015
Hooglied 5,9-16
Inleiding
Vertaling: Societas Hebraica Amstelodamensis
Vertaling
==[koor:]1

9Wat heeft jouw liefste meer dan een ander,
mooiste onder de vrouwen,
wat heeft jouw liefste meer dan een ander
— jij die ons zo bezweert?

[zij:]

10Mijn liefste is stralend en blozend, uitstekend boven tienduizend.
11Zijn hoofd is goud, gelouterd goud,
zijn lokken zijn dadeltrossen, ravenzwart.
12Zijn ogen zijn als duiven aan waterbeken,
badend in melk, zittend aan een drinkschaal.
13Zijn wangen zijn als een balsemperk,
torens van kruiden.
Zijn lippen zijn leliën,
druipend van vloeiende mirre.
14Zijn handen zijn cilinders van goud,
bezet met topaas.
Zijn buik is een plaat van ivoor,
bedekt met saffieren.
15Zijn kuiten zijn zuilen van albast,
neergezet op sokkels van gelouterd goud.
Zijn gestalte is als de Libanon,
uitgelezen als de ceders.
16Zijn gehemelte is zeer zoet,
alles aan hem is begeerlijk —
dit is mijn liefste, dit is mijn vriend,
dochters van Jeruzalem.
Noten
1 Om de verschillende stemmen te onderscheiden is er voor gekozen die aan te geven met behulp van tussenkopjes, waarbij drie `personages´ worden onderscheiden: het meisje (zij), de jongen (hij) en een derde partij, die als koor wordt aangeduid.
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 7e van Pasen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

7e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Joh. 5,9-15 [Epistel]
Hgl. 5,9-16 [OT-alt]
Hgl. 6,1-3 [OT-alt]
Ex. 19,1-11 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1258; Colofon