aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
1e van Pasen, 5 april 2015
Hooglied 3,1-11
Inleiding
Vertaling: Societas Hebraica Amstelodamensis
Vertaling
==[zij:]1

1Op mijn bed, in de nachten,
zocht ik mijn zielsbeminde,
ik zocht hem, maar ik vond hem niet.
2Opstaan wil ik, rondgaan door de stad,
door de straten en over de pleinen,
zoeken wil ik mijn zielsbeminde.
Ik zocht hem, maar ik vond hem niet.
3Mij vonden de wachters, die rondgingen door de stad.
Mijn zielsbeminde — hebt u hem gezien?
4Nauwelijks was ik hen voorbij
of ik vond mijn zielsbeminde.
Ik greep hem vast en liet hem niet los,
totdat ik hem binnengebracht had in het huis van mijn moeder,
in de kamer van haar die mij baarde.
5Ik bezweer je, dochters van Jeruzalem,
bij de gazellen of de reeën van het veld:
maak de liefde niet wakker, wek haar niet voordat het haar behaagt!

[koor:]

6Wie stijgt daar op uit de woestijn als zuilen van rook,
geurend van mirre en wierook, van al de kruiden van een koopman?
7Zie, daar is de draagstoel van Salomo!
Zestig helden eromheen, uit de helden van Israël.
8Zij allen voeren het zwaard,
ze zijn bedreven in de oorlog,
ieder draagt zijn zwaard op zijn heup,
vanwege de verschrikking in de nachten.
9Een draagkoets liet koning Salomo maken
met hout van de Libanon.
10De stijlen ervan maakte hij van zilver, de leuning van goud,
de zitting met roodpurperen wol;
de binnenkant liefderijk versierd
door de dochters van Jeruzalem.
11Ga uit en zie, dochters van Sion,
naar koning Salomo,
en de krans die zijn moeder voor hem heeft gevlochten,
op de dag van zijn bruiloft,
op de dag van de vreugde van zijn hart.2
Noten
1Om de verschillende stemmen te onderscheiden is er voor gekozen die aan te geven met behulp van tussenkopjes, waarbij drie `personages´ worden onderscheiden: het meisje (zij), de jongen (hij) en een derde partij, die als koor wordt aangeduid.
2met dank aan SHA en NBG. De gehele vertaling van Hooglied is verschenen onder ISBN 978-90-6126-074-5
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 1e van Pasen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

1e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Mar. 16,1-8 [Evangelie]
1Joh. 2,7-8 [Evangelie]
Hgl. 3,1-11 [OT-alt]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 26; Colofon