aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de Herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
2e van Pasen, 12 april 2015
Jesaja 26,1-13
Vertaling
1Op1 die dag wordt dit lied in het land Juda gezongen:

`Wij hebben een sterke stad.
Hij2 zet er vrijheid neer
als muren en wal.

2Open de poorten
dat ingaat de rechtvaardige natie
[de natie] die trouw houdt.

3Met vaste gezindheid3
bewaart gij vrede, vrede
ja, op u kan men4 zich verlaten.

4Verlaat je op JHWH altijd voort
want Jah,5 JHWH
is een rots door de tijden.

5Want hij haalt neer wie hoog wonen, de steile veste
hij vernedert die, hij vernedert haar tot op de aarde toe
laat haar geraken tot in het stof.

6Neerstampen zal haar de voet
de voeten van de gekleineerden
de schreden der armen.´

7Het pad voor de rechtvaardige is oprechtheid
rechtuit loopt het voetspoor van de rechtvaardige, dat gij effent.
8Zelfs op het pad van uw gerichten
hoopten wij op u
uw naam, uw gedachtenis was [ons] zielsverlangen.
9Mijn ziel verlangt naar u in de nacht
ja, mijn geest in mij speurt (in ochtendgrauwen)6 naar u
want zodra uw gerichten over de aarde komen
leren de wereldbewoners rechtvaardigheid.
10Al wordt een boosdoener begenadigd
dan leert hij nog geen rechtvaardigheid.
In het land der waarachtigheid
handelt hij heilloos
zonder zicht op de hoogheid van JHWH.
11JHWH, verheven is uw hand
zonder dat zij het willen aanschouwen.
Zij zullen het aanschouwen en beschaamd staan
over [uw] ijver voor het volk
ja, het vuur over uw benauwers zal hen verteren.
12JHWH, gij beschikt7 vrede over ons
want ook alles wat ons gebeurd is,8 gij hebt het voor ons bewerkstelligd.
13JHWH onze god
andere heren dan gij waren de baas9 over ons
alleen om u10
proclameren11 wij uw naam.
Noten
1De NBV maakt het zich ten opzichte van deze vaak lastige tekst wel zeer gemakkelijk met parafrasen, waarschijnlijk ook op grond van eigen emendaties. Het lied vs. 1-6 is hier in drieregelige strofen afgedrukt.
2Gekozen is voor het subject JHWH.
3Adverbiaal vertaald bij de daad van JHWH. Ook vertaling als object, c.q. meewerkend voorwerp is mogelijk, bijv. Those of steadfast mind (NSRV).
4`Men´ of `zij´, namelijk de rechtvaardige natie.
5Enigszins raadselachtig, vgl. krit. app.
6Naast `nacht´; sjachar is ochtendschemer, d.w.z. verbum (sj-ch-r, speuren) dubbelzinnig; vgl. NaBij.
7NaBij leest sj-f-t abusievelijk met een tet i.p.v. een taf.
8Het suffix bij ma´aseh moet toch ws. als obj. begrepen worden: wat ons gedaan, overkomen is (vgl. bijv. Ri. 13,8; Ex. 2,4).
9`baas´, vgl. Baäl.
10`alleen om u´, enigszins merkwaardig, vgl. krit. app.
11z-kh-r hif.: doen gedenken, vermelden.
Afdrukken | vertaling door kad | bij 2e van Pasen
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Jes. 26,1-13 [OT] , Jes. 26,1-13 [OT] , Jes. 26,1-19 [OT-alt]

2e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Hgl. 5,2-8 [OT-alt]
1Joh. 5,1-6 [Epistel]
Jes. 26,1-13 [OT]

Deze site heeft 234 leden, waarvan 3 online; Bezoekers : vandaag: 257; Colofon