aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 3e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
Trinitatis, 31 mei 2015
Romeinen 12,6-21
Vertaling
6We hebben verschillende gaven1 ,
al naar gelang de genade
die ons geschonken is2 .
Wie de gave heeft van profetie:
doe dat in overeenstemming met het geloof.
7Wie de gave heeft tot dienstbaarheid:
in het diakonaat.
Wie de gave heeft te onderwijzen:
in het onderwijs3 .
8Wie de gave heeft te troosten:
in de vertroosting4 .
Wie iets weggeeft:
in oprechtheid5 .
Wie leiding geeft:
met toewijding6 .
Wie barmhartig voor een ander is:7
in blijmoedigheid8 .
9Laat je liefde oprecht zijn.
Verafschuw het kwaad9
en wees het goede toegedaan.
10Heb elkaar teder lief10
met de innige liefde van broeders en zusters11
en respecteer de ander meer dan jezelf12 .
11Wees in je toewijding niet aarzelend,
maar wees bruisend door de Geest13
en dien de Heer.14
12Wees verheugd door de hoop15 ,
wees standvastig in tegenspoed16
en hou vol te bidden17 .
13Bekommer je om de noden van de heiligen18
en hou de gastvrijheid hoog.19
14Zegen wie jou vervolgen;20
zegen hen, vervloek hen niet.
15Wees blij met de blijden,21
heb verdriet met wie verdriet heeft.22
16Bedenk het éne onder elkaar:23
niet de hoge dingen,24
maar laat je meenemen door wat beneden is.
Bedenk niet wat in jezelf is.25
17Vergeld niemand kwaad met kwaad,26
maar neem je voor om aan alle mensen het goede te doen.27
18Stel, voor zover het van jou afhangt,28
alles in het werk om met alle mensen
in vrede te leven.29
19Wreek jezelf niet, geliefde broeders en zusters,30
maar geef plek aan de woede,
want er staat geschreven:
`Het is aan mij om wraak te nemen,
ik zal vergelden.´
20Maar `als uw vijand honger heeft,
geef hem te eten,
als hij dorst heeft,
geef hem te drinken.
Zodoende stapel je gloeiende kolen op zijn hoofd´.
21Laat je niet overwinnen door het kwade,
maar overwin het kwade door het goede.
Noten
1Vgl. Rom. 1:11, 1Kor. 7:7, 1Kor. 12:4, 1Tim. 4:14
2Vgl. 1Pet. 4:10, Rom. 15:15
3Vgl. 1Tim. 4:13
4Vgl. 1Kor. 14:3, Filip. 2:1
5Vgl. Ef. 4:28, 2Kor 8:2
6Vgl. 1Tes. 5:12, 1Tim. 5:17
7Vgl. Mat. 6:3
8Vgl. 2Kor. 6:6, 1Kor. 13:6
9Vgl. Amos 5:15, Ps. 97:10
10Vgl. 1Tes. 4:9
11Vgl. 1Pet. 2:17
12Vgl. Rom. 13:7, Filip. 2:3
13Vgl. Hand. 18:25
14Vgl. Hand. 20:19, Kol. 3:24
15Vgl. Rom. 5:2v
16Vgl. Hand. 2:42
17Vgl. Filip. 4:6, Kol. 4:2, Ef. 6:18, 1Tes. 5:17
18Vgl. Hand. 6:3
19Vgl. Hand. 28:10, Filip 4:14, 1Tim. 3:2, 1Tim. 5:10, Tit. 1:8, Heb. 13:2, 1Pet. 4:9
20Vgl. Mat 5:44
21Vgl. Luc. 1:58
22Vgl. WijsJS. 7:34
23Vgl. Rom. 15:5
24Vgl. Rom. 11:20, 1Tim. 6:17, Rom. 11:25
25Vgl. Spr. 3:7, Jes. 5:21
26Vgl. 1Tes. 5:15, 1Pet. 3:9
27Vgl. Spr. 3:4 (LXX)
28Vgl. 2Kor. 8:21
29Vgl. Heb. 12:14
30Vgl. Lev. 19:18
Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Trinitatis
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Rom. 12,1-21 [NT-alt] , Rom. 12,6-16 [Epistel] over de werking van genadegaven, Rom. 12,1-8 [Epistel] , Rom. 12,9-21 [Epistel] , Rom. 12,9-21 [Epistel] , Rom. 12,1-8 [Epistel] Omvorming, Rom. 12,6-16 [Epistel]

Trinitatis - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Rom. 12,6-21 [Epistel]
Ex. 18,1-27 [Commentaar]
Ex. 19,1-15 [Commentaar]
Ex. 19,16-25 [Commentaar]
Ex. 19,14-25 [OT]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 135; Colofon