aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van Pasen, 26 april 2015
1 Johannes 3,1-8
Inleiding
de gerechtigheid van Gods kinderen in het licht van zijn reinheid
Vertaling
1Ziet welk een liefde1 ons de vader ons heeft gegeven2 ,
dat wij kinderen3   van God4 genoemd worden
en dat zijn wij ook5 .
Daarom kent6 de wereld7 ons niet,
omdat ze hem niet heeft leren kennen.
2Geliefden, nu zijn we al kinderen8 van God
en dan is nog niet eens verschenen9 wat wij zullen zijn;
maar wij weten dat, als hij verschenen10 zal zijn,
wij hem gelijk zullen zijn11 ,
want wij zullen hem zien12 zoals hij is.
3Ieder die deze hoop op hem gevestigd heeft,
zuivert13 zich, zoals hij zuiver14 is.
4Ieder die de zonde15 doet,
doet ook de wetteloosheid16
en de zonde is de wetteloosheid17 .
5Jullie weten
dat hij is verschenen18
om de zonden weg te nemen
en in hem is geen zonde19 .
6Ieder die in hem blijft,
zondigt20 niet;
ieder die zondigt21 ,
heeft hem niet gezien22
en hem niet gekend23 .
7Kinderen, laat niemand jullie misleiden24 .
Wie de gerechtigheid25 doet,
is een gerechte,
zoals hij een gerechte is.
8Wie de zonde26 doet,
is uit de duivel,
want van den beginne27 zondigt de duivel.
Daartoe is de Zoon van God verschenen28 :
om de werken van de duivel te ontbinden29 .
Noten
1ἀγάπη liefde, goedgezindheid, liefdadigheid
2perfectum als durativum
3τέκνα, heel vaak gebruikt als uiting van goede relatie; niet υἱός, zoals Pls. Samen met τέκνα door elkaar gebruikt
4cf. 1Joh. 2:29 — uit God geboren
5Gods woord is een werkwoord cf. dabar
6γινώσκω, ook vs.6: kennen in alle betekenissen, verstaan, begrijpen, waarderen, geslachtelijk kennen,
7κόσμος
8τέκνα
9φανερόω — cf. 2: 28; hier 2x, in vss.5 en 8; (ver)schijnen i.v.m. licht (Mat2:7), stralen, zichtbaar worden (Mk16:9), licht geven
10φανερόω
11cf. 2Kor. 3:18
12cf. Apocalyps passim en ook Mat. 5:8
13ἁγνίζω cultisch rein zijn, hebr. קָדַשׁ‎; Joh. 11:55; Hand. 21:24,26, Hand. 24:18 (cf. Num. 6) Jak. 4:8; 1Petr. 1:22; 1Joh. 3:3
14ἁγνός
15ἁμαρτία in LXX syn. aan ἀνομία; ἁμαρτία elke misslag of dwaling = hebr. zowel חַטָּאת als עָוֺן; "niet tot bestemming komen" Deurloo
16ἀνομία > zonde, = hebr. ook zowel חַטָּאת als עָוֺן; cf 2Kor. 6:14 als tegenstelling tot δικαιοσύνη
17beide nadrukkelijk met lidwoord, want het gaat om het tegen-God-zijn. Cf. 1Q3 20,21, de zonen der boosheid
18φανερόω
19ἁμαρτία
20ἁμαρτάνω
21ἁμαρτάνω
22perfectum als durativum
23γινώσκω
24πλανάω
25δικαιοσύνη
26ἁμαρτία
27ἀπἀρχῆς
28φανερόω
29λύω losmaken, bevrijden, ontbinden
Afdrukken | vertaling door wiersma | bij 4e van Pasen
Laatste wijziging 6 Nov 2020 10:32:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 1Joh. 3,1-8 [Epistel] , 1Joh. 3,1-10 [Epistel]

4e van Pasen - wit
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

1Joh. 3,1-8 [Epistel]
Hgl. 2,8-17 [OT-alt]
Ez. 34,1-10 [OT]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 54; Colofon