aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e van de 40 dagen, 22 maart 2015
Hebreeën 5,1-10
Vertaling
1Want elke hogepriester,
genomen uit de mensen,
wordt aangesteld ten bate van de mensen,
in de zaken verbonden aan God,
opdat hij gaven en offers brengt voor de zonden,
2hij kan omzichtig omgaan met onwetenden en dwalenden,
omdat ook hij met zwakheid is omvangen,
3 daarom moet hij,
zoals voor het volk, ook zo voor zichzelf,1
offers brengen voor de zonden.
4En niet voor zichzelf neemt iemand deze eer,
maar men wordt geroepen door God,
zoals ook Aäron.
5Zo heeft ook Christus zichzelf niet de eer toegekend
hogepriester te worden,
maar hij die tot hem gesproken heeft:
Mijn zoon ben je, ik heb je heden verwekt2 ;
6zoals hij ook op een andere plaats zegt:
jij bent priester in eeuwigheid naar de ordening van Melchisedek3 ;
7hij heeft in de dagen van zijn vlees
gebeden en smekingen
-onder krachtig geschreeuw en in tranen—
geofferd aan hem die bij machte was
hem te redden uit de dood
en hij is verhoord vanwege zijn vreze4 ,
8hoewel hij de zoon was,
heeft hij gehoorzaamheid geleerd
uit hetgeen hij geleden heeft,
9en toen hij het einde bereikt had,
is hij
voor allen die hem gehoorzamen
een bron van eeuwig heil geworden,
10door God aangesproken
als hogepriester
naar de ordening van Melchisedek.
Noten
1Zie hierbij Leviticus 9:7
2Psalm 2:7
3Psalm 110:4
4De in het eerste testament zo vaak genoemde vreze des Heren.
Afdrukken | vertaling door Kees Meijer | bij 5e van de 40 dagen
Laatste wijziging 7 Dec 2020 11:26:10
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Heb. 5,1-10 [Epistel]

5e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Jer. 31,31-34 [OT]
Heb. 5,1-10 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1339; Colofon