aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de 40 dagen, 15 maart 2015
Efeziërs 2,4-10
Met Christus door genade...
Vertaling
4God evenwel is rijk in barmhartigheid!
5Want door de veelvoudige liefde,
waarmee Hij ons liefhad,
heeft Hij ons,
terwijl wij door onze overtredingen doden waren,
mede levend gemaakt met de Christus,
6— door middel van genade zijn jullie gered — !
En Hij heeft ons ook mede opgewekt,
en ons mede in de hemelse gewesten gezet,
met Christus Jezus.
7Om ook in de aankomende eeuwen
de overlopende rijkdom
van zijn genade te bewijzen,
door (zijn) goedheid over ons in Christus Jezus.
8Want door genade zijn jullie gered,
middels geloof.
En dat is niet uit jullie zelf,
maar het is de gave van God.
Niet uit werken,
9opdat niemand zich daarop zou beroemen.
10Want wij zijn het maaksel van Hem,
geschapen in Christus Jezus,
tot goede werken,
die God al voorbereid heeft,
opdat wij daarin zouden wandelen.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 4e van de 40 dagen
Laatste wijziging 17 Dec 2020 13:42:23
Reacties:
harrypals: gevraagd commentaar [2015-03-04 08:57:02]
getrouwe vertaling de versnummers kloppen niet helemaal
Lastig met alle voorzetsels, je ontkomt er bijna niet aan om vele malen 'door' te vertalen; ik zou wel het bijna mystieke 'en Christoi Jesou' (dat 3 x voorkomt, in vss. 6, 7 en 10) steeds gelijk vertalen, en wel met 'in...'; ook het 2x voorkomende 'door genade zijn jullie gered' (5 en 8) zou ik beide keren gelijk vertalen
4 : is een doorlopende zin, zonder want: "God evenwel is rijk in barmhartigheid, door [hier misschien 'vanwege'?] zijn [niet 'de'] veelvoudige liefde waarmee Hij ons liefhad"— en dan begint met vs. 5 een nieuwe zin, lijkt me
8: 'maar' (aan het eind) is net teveel, het staat er ook niet

Andere vertalingen: Ef. 2,4-10 [Epistel]

4e van de 40 dagen - paars
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joz. 5,1-12 [OT]
Ef. 2,4-10 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 2080; Colofon