aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 1e van de herfst | Leesrooster | M
Rubrieken
Agenda
d Nieuws
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
laatste 20 wijzigingen
Hab. 3,1-19 dan nog...
Am. 8,4-7 Knoeien met geld en mensen
1Sam. 16,1-13 David tot koning gezalfd
Deut. 24,17-22 Recht van wees en weduwe
De DM-Stichting
Verslagen
d Links
Onderzoek
Hoe kan ik ...
2 Korintiërs 5,20-21
20 Vanwege Christus zijn wij dus gezanten,
alsof God door ons een beroep wil doen.
Om Christus´ wil vragen wij:
laat je verzoenen met God.
21 Die geen zonde kende
heeft Hij omwille van ons tot zonde gemaakt,
opdat wij rechtvaardig(heid) voor God zouden worden
door hem.

Afdrukken | vertaling door Klaas Eldering | bij Aswoensdag
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:20
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Kor. 5,20-21 , 2Kor. 5,14-21
Deze site heeft 252 leden, waarvan 1 online; Bezoekers: vandaag: 50; Colofon