aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | Septuagesima | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
6e na Epifanie, 15 februari 2015
Kolossenzen 3,5-17
Het nieuwe leven
Inleiding
Nu wordt de brief heel concreet...
Vertaling
5Maak ze dan dood1 , je onderdelen die aan de aarde vastzitten2 :
hoererij3 , onzuiverheid4 , hartstocht, boze5 begeerte,
en de hebzucht die het dienen van afgoden6 is;
6hierdoor komt de woede van God!
7Daarin hebben jullie ook rondgetrokken7 ,
ooit, toen jullie daarin leefden —
8maar nu leggen ook jullie8 dit alles9 weg:
woede, drift, boosaardigheid,    
laster en vuile praat uit je mond10 .
9Lieg niet tegen elkaar,
nu je de oude mens met zijn praktijken hebt uitgetrokken
10en de nieuwe hebt aangetrokken
die wordt vernieuwd tot hij het beeld doet kennen
van wie hem geschapen heeft,
11en daarin is11 geen Griek en Jood,
besnijdenis en voorhuid,
barbaar, Skyth, slaaf, vrije,
maar alles en in allen is Christus.
12Trek dus aan —
als heilige en geliefde uitgekozenen van God —
een barmhartig innerlijk12 , goedheid, nederige gezindheid13 ,
zachtmoedigheid en geduld,
13waarmee jullie elkaar verdragen en genade schenken14
als iemand tegen iemand een grief heeft;
zoals ook de Heer jullie genade schonk, net zo jullie ook.
14En bij dit alles15 de liefde,
die samenbindt en zo voltooit16 .
15En laat de vrede van de Christus beslissend17 zijn in je harten,
daartoe zijn jullie ook geroepen in het ene lichaam,
en wees dankbaar.
16Laat het woord18 van de Christus rijkelijk in je wonen,
waarbij je elkaar in alle wijsheid onderricht en waarschuwt19 ,
met psalmen, hymnen en geestrijke20 gezangen, in genade,
zingend in je harten voor God.
17En alles wat jullie doen in woord of in werk —
laat dat alles zijn in naam van de Heer Jezus,
terwijl je God de Vader dankt door hem.
Noten
1ik probeer zo de heftigheid van de briefschrijver te laten doorklinken; NBV `laat afsterven´
2NBV vlak `wat aards is´
3NBV `ontucht´, verliest de verbinding met het OT-ische begrip
4waar haalt de NBV `zedeloosheid´ vandaan?
5waar haalt de NBV `lage´ vandaan?
6meer dan afgoderij (NB, NBV), het gaat om de dienst aan afgodenbeelden
7`wandelen´ (NB) al te archaïsch
8grote nadruk, met `nuni´ en uitdrukkelijk `jullie´
9de NBV haalt `wat slecht is´ uit het nu volgende rijtje naar voren — waarom?
10waar is de mond in de NBV gebleven?
11`geen sprake´ vult de NBV aan, is wel verleidelijk, maar de brief gaat verder: Griek en Jood zijn er niet meer als zodanig
12zo NB; NBV `innig medeleven´
13meer dan `nederigheid´ (NB) en `bescheidenheid´ (NBV)
14NBV `vergeven´, daar heeft het bijbelgrieks  een ander woord voor, en het is jammer dat de connotatie `genade´ wegvalt
15NBV `bovenal´
16`volmaakt´ (NB, NBV) is erg absoluut, klinkt onhaalbaar; lett. `de band van de voltooiing´
17specifieker dan `heersen´ (NB, NBV)
18NBV haalt met `de woorden´ de kracht van het beslissende woord weg
19beter dan het archaÄ«sche `vermanen´(NB en NBV)
20zegt meer dan het afgesleten `geestelijke´; NBV: `die de Geest u vol genade ingeeft´
Afdrukken | vertaling door harrypals | bij 6e na Epifanie
Laatste wijziging 16 Dec 2020 20:16:30
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

6e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 5,1-15 [OT]
Kol. 3,5-17 [Epistel]

Deze site heeft 233 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 271; Colofon