aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e na Epifanie, 1 februari 2015
Kolossenzen 2,6-19
Vertaling
6Omdat jullie dan Christus Jezus de Heer, hebben aangenomen,
wandelt in hem,
7geworteld en opgebouwd in hem,
bevestigd in het geloof,
zoals het jullie geleerd is,
overvloeiend in dankbaarheid.
8Pas op, dat niet iemand jullie
op sleeptouw zal nemen met filosofie en ijdel bedrog,
dat wat volgens de overlevering van mensen is,
overeenkomstig de wereld-structuren,
en niet overeenkomstig Christus.
9Want in hem woont heel de volheid van het goddelijke lichamelijk,
en jullie zijn ook door hem vervuld,
10die het hoofd is van alle heerschappij en macht.
11In hem zijn jullie ook besneden,
met een besnijdenis die zonder handen gedaan is,
in de ontmanteling van het lichaam van het vlees,
in de besnijdenis van de Christus:
12met hem begraven in de doop,
in wie jullie ook mede-opgewekt zijn,
door het geloof(svertrouwen) in de werking van God,
die hem opgewekt heeft uit de doden.

13Ook jullie — die dood waren door overtredingen,
en door de voorhuid ( dwz. onbesneden zijn) van jullie vlees —,
ook jullie heeft Hij levend gemaakt met hem,
door ons alle overtredingen te vergeven.
14De schuldbrief aan ons,
met decreten,die tegen ons gericht waren,
heeft hij uitgewist.
Zelf heeft hij het uit de weg geruimd,  
en het aan het kruis genageld.
15Zich ontmantelend
heeft hij de heerschappijen en de machten
vrijmachtig te kijk gezet,
en over ze getriomfeerd, door hem !

16Laat niet iemand jullie dus oordelen
in eten of drinken,
17of wat betreft een feestdag, nieuwe maan, of sabbath.
Die zijn een schaduw van het komende,
het lichaam evenwel is van Christus.
18Laat niemand jullie diskwalificeren
door te verplichten tot nederigheid en engelenverering,
of datgene wat iemand door inwijding heeft gezien.
Vanuit zijn vleselijk verstand blaast die zich zonder reden op,
en laat hij zich niet leiden door het hoofd,
19van waaruit het gehele lichaam,
door geledingen en verbindingen ondersteund en samengevoegd,
de groei krijgt van God.
Afdrukken | vertaling door leenderonde | bij 4e na Epifanie
Laatste wijziging 16 Dec 2020 19:57:15
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.

4e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Deut. 18,15-20 [OT]
Kol. 2,6-19 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1285; Colofon