aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 7e van Pasen | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
4e van de 40 dagen, 14 maart 2021
Jozua 4,19-24
Inleiding
Vertaling: SHA
Vertaling
19Het volk is dus uit de Jordaan opgeklommen
op de tiende dag van de eerste maand.
Ze legerden zich in Gilgal
aan de oostgrens van Jericho.
20En die twaalf stenen
die ze uit de Jordaan hadden meegenomen
heeft Jozua opgericht in Gilgal.
21Toen zei hij tot de kinderen van Israël:
Wanneer jullie kinderen later hun vaders vragen:
`Wat hebben deze stenen te betekenen?´
22Dan moeten jullie je kinderen laten weten:
`Op het droge is Israël de Jordaan hier overgetrokken
23doordat JHWH jullie god het water van de Jordaan
voor jullie uit heeft laten opdrogen
totdat jullie waren overgetrokken
zoals JHWH jullie god gedaan heeft met de Rietzee
die hij voor ons uit heeft laten opdrogen
tot wij overgetrokken waren
24opdat alle volken van de aarde van de hand van JHWH zouden weten
hoe sterk die is
opdat jullie JHWH je god zouden vrezen
alle dagen.´
Afdrukken | Vertaler onbekend | bij 4e van de 40 dagen
Laatste wijziging 12 Jan 2021 14:21:54
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: Joz. 4,19-24 [OT] , Joz. 4,5-24 [OT] , Joz. 4,1-24 [OT]

4e van de 40 dagen - paars of rozerood
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

Joz. 4,19-24 [OT]
Joz. 5,1-12 [OT]
Ef. 2,4-10 [Epistel]
Joh. 6,1-15 [Evangelie]

Deze site heeft 247 leden, waarvan 0 online; Bezoekers : vandaag: 50; Colofon