aanmelden
Schriftlezing
website van de Dirk Monshouwer Stichting
H | 2e v.d. herfst | Leesrooster | M | Contact
Rubrieken
Agenda
De DM-Stichting
d Bijbelvertalingen
Gesorteerd op:
Bijbels
d Exegeses
Gesorteerd op:
Bijbels
Nieuws
d Links
Hoe kan ik ...
5e na Epifanie, 8 februari 2015
2 Koningen 4,18-37
Vertaling
18Het kind groeide op
en het geschiedde op een dag
dat hij erop uitging naar zijn vader, naar de maaiers.
19Hij zei tot zijn vader:
Mijn hoofd, mijn hoofd!
Die zei tot een hulpje:
Draag hem naar zijn moeder.
20Hij droeg hem en bracht hem naar zijn moeder.
Hij zat op haar knieГ«n tot de middag
toen stierf hij.
21Zij ging naar boven
en legde hem op het bed van de man Gods
sloot af achter hem, en ging naar buiten.
22Ze riep haar man en zei:
Stuur mij toch één van de hulpjes en één van de ezelinnen
dan ga ik snel naar de man Gods
maar ik kom terug.
23Hij zei:
Waarom ga je vandaag naar hem toe?
Het is geen nieuwe maan en geen sabbat.
Zij zei:
Het is in orde1 .
24Ze zadelde de ezel en zei tot haar hulpje:
Aandrijven! Vooruit!
Houd niet in bij het rijden, tenzij ik het je zeg.
25Zo ging ze, en kwam bij de man Gods, bij de berg Karmel
en het geschiedde, zodra de man Gods haar van verre zag
dat hij tot zijn hulpje Gechazi zei:
Kijk, daar is die Sunamitische!
26Kom, ga haar eens snel tegemoet
en zeg tot haar:
'Is het in orde met u,
is het in orde met uw man,
is het in orde met het kind?'
Zij zei:
Het is in orde.
27Toen ze bij de man Gods kwam, bij de berg,
greep ze zijn voeten vast.
Gechazi liep erop af om haar weg te duwen,
maar de man Gods zei:
Laat haar, want haar ziel is vol bitterheid
maar JHWH heeft het voor mij verborgen
en het mij niet meegedeeld.
28Zij zei:
Heb ik soms een zoon van mijn heer gevraagd?!
Heb ik niet gezegd: Geef mij geen valse hoop?!
29Hij zei tot Gechazi:
Omgord je lendenen,
neem mijn staf in je hand en ga.
Tref je iemand, groet hem niet,
en groet iemand jou, antwoord hem niet,
maar leg mijn staf op het aangezicht van de jongen.
30Toen zei de moeder van de jongen:
Zowaar JHWH leeft en zowaar u leeft,
ik laat u niet hier achter!
Toen stond hij op en ging haar achterna.
31Gechazi was voor hen uit gegaan.
Hij legde de staf op het gezicht van de jongen,
maar geen geluid en geen beweging.
Hij keerde terug, hem tegemoet,
en meldde hem:
De jongen is niet wakker geworden.

Noten
1שָׁלֹֽום is motiefwoord in vs. 23 en 26, m.i. niet met `vrede´ te vertalen.
Afdrukken | vertaling door joepdubbink | bij 5e na Epifanie
Laatste wijziging 6 Oct 2017 11:16:57
NB: Conversie van Windows-1251 naar UTF-8.
Reacties: nog geen reactie. Gebruik, als u bent ingelogd, b om te reageren.
Andere vertalingen: 2Kon. 4,18-37 [OT] , 2Kon. 4,8-37 [OT] , 2Kon. 4,18-37 [OT] , 2Kon. 4,8-37 [OT] , 2Kon. 4,8-37 [OT-alt] , 2Kon. 4,8-37 [OT] , 2Kon. 4,8-37 [OT] , 2Kon. 4,8-37 [OT] , 2Kon. 4,8-37 [rector]

5e na Epifanie - groen
Geen afbeelding opgegeven.

Overige teksten:

2Kon. 4,18-37 [OT]
Kol. 2,20-23 [Epistel]
Kol. 3,1-4 [Epistel]

Deze site heeft 235 leden, waarvan 1 online; Bezoekers : vandaag: 1304; Colofon